sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påvens ord efter korsvägsandakten vid Colosseum "Vi skäms och hoppas"


Påven Franciskus deltog under korsvägsandakten vid Colosseum på fredagen kl 21 efter att ha lett gudstjänsten i Peterskyrkan till minne av Kristi lidande och död. Korsvägsandaktens meditationer var i år skrivna av en fransk kvinna, Anne-Marie Pelletier. 

Efter den sista stationen talade påven Franciskus till de tusentals troende som hade samlats runt den antika amfiteatern och i en lång samvetsrannsakan å kyrkans vägnar sa påven:

O Kristus ensam och förrådd av de dina och såld till ett lågt pris.

O Kristus dömd av syndare, och överlämnad till ledare.

O Kristus pinad i köttet, krönt med törnen och klädd i lila.

O Kristus, slagen och avskyvärt uppspikad.

O Kristus genomborrad av lansen som klöv ditt hjärta.

O Kristus, död och begraven, du som är livets och existensens Gud.

O Kristus vår enda Frälsare, vi kommer tillbaka till dig i år igen med ögon sänkta av skam och med ett hjärta fullt av hopp:

Av skam för alla bilder av förödelse, förstörelse och skeppsbrott som har blivit vardag i vårt liv;

Skam för det oskyldiga blod som kvinnor, barn, flyktingar och förföljda dagligen betalar med för färgen på deras hud eller på grund av sin etniska och sociala tillhörighet, och för deras tro på Dig;

Skam för då vi alltför ofta, liksom Judas och Petrus, har sålt och förnekat dig, och lämnat dig ensam att dö för våra synder, och flytt som ynkryggar från vårt ansvar;

Skam för vår tystnad inför orättvisor; för våra händer som är lata i att ge och giriga i att ta och erövra; för vår röst som är gäll när den försvarar våra intressen och blyg när den för någon annans talan; för våra fötterna som skyndar på den onda vägen och är förlamade på den goda;

Skam för alla gånger som vi biskopar, präster och gudsvigda män och kvinnor har skämt ut och skadat din kropp, kyrkan; och vi har glömt vår första kärlek, den entusiasm vi hade till en början och vår totala tillgänglighet, och låtit våra hjärtan och vår kallelse rosta.

Så mycket synd Herre, men vårt hjärta längtar och hoppas med tillit till att du inte behandlar oss som vi förtjänar utan endast i enlighet med Din Barmhärtighets överflöd; tillit till att vårt svek inte blockerar Din oändliga kärlek; till att ditt hjärta, moderligt och faderligt, inte glömmer oss trots vår inre hårdhet; till hoppet att våra namn är etsade i ditt hjärta och att vi är i Dina ögon;

Vi hoppas att ditt kors omvänder våra härdade hjärtat till hjärtan av kött förmögna att drömma, att förlåta och älska; omvandlar denna ditt kors mörka natt till uppståndelsens strålande gryning;

Vi hoppas att din trohet inte är baserad på vår;

Vi hoppas att de troende män och kvinnor vid korsets fot fortsätter och kommer att fortsätta att leva med trohet som jäst som ger smak och som ljus som öppnar nya horisonter i vår sårade mänsklighets kropp;

Vi hoppas att din kyrka försöker vara en röst som ropar i mänsklighetens öknen för att förbereda för din triumferande återkomst, när du kommer att döma levande och döda; vi hoppas att det goda kommer att vinna trots dess skenbara nederlag!

O Herre Jesus, Guds Son, vår frälsnings oskyldiga offer, inför din kunglighet, mysteriet i din död och härlighet, inför ditt lidande, knäböjer vi med hoppfull skam, och ber Dig att du tvättar oss med blodet och vattnet som flödade från ditt uppslitna hjärta; att Du förlåter oss våra synder och vår skuld;

Vi ber dig att komma ihåg våra bröder som är sårade av våld, likgiltighet och krig;

Vi ber dig att bryta de kedjor som håller oss fångar i vår egoism i vår frivilliga blindhet och i våra meningslösa världsliga beräkningar.

O Kristus, vi ber dig att lära oss att aldrig skämmas över Ditt kors, att inte utnyttja det utan att hedra och dyrka det, eftersom Du med det har visat oss hur fula våra synder är, storheten i din kärlek, orättvisan i våra bedömningar och kraften i din Barmhärtighet. Amen