sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Aktuellt

Amoris Laetitia: Familjen i försoningens tjänst


8 april förra året publicerades Amoris Laetitia, den apostoliska uppmaningen som skrevs av påven Franciskus vid avslutningen av synodsarbetet tillägnat det pastorala arbetet med familjen. Msgr. Pietro Fragnelli, biskop av Trapani och ordförande för familjekommissionen inom Italiens biskopskonferens reflekterar i en intervju med Vatikanradion över hur uppmaningen har tagits emot.

Han säger att påven har gett oss ett dokument som inbjuder oss att återupptäcka rikedomen i det kristna budskapet vad gäller familjen. En rikedom  som kvarstår trots svårigheter. 

Uppmaningens nyckelord är välkomna, följa, urskilja och integrera.

Påven vill nå alla och ber kyrkan att gå ut och förnya förkunnelsen om den kristna kärlekens mysterium som firas i familjen och som finns inom varje familj i alla sociala och historiska skeenden.

Amoris laetitia är ur teologisk och pastoral synvinkel som en karta och kompass för att bemöta dagens mänsklighet.

Hur ska då familjen under denna påsk leva enligt uppmaningen? Msgr. Fragnelli svarar att Amoris laetitia är en inbjudan till skönhet och daglig fräschhet  trots svårigheter, till exempel ekonomiska eller i relationer. Påvens uppmaning handlar om relationerna som alltid hör ihop med ömsesidig förlåtelse  och som kommer ur vissheten att Herren satsar på var och en av oss. Alla är värdefulla och även dem som har gjort fel tillför en “rikedom” i familjelivet.

Påsken är alltid ett försoningens och barmhärtighetens mysterium och familjen ska stå i dess tjänst.