sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Rättvisa \ Fred

Syster Carolin, en modig fredskämpe i Syrien


Salesiansyster Carolin Tahhan Fachakh som är ansvarig vid salesiankommuniteten i Damaskus  är en av de 13 kvinnor som har fått priset ”Modiga kvinnor 2017” av USA:s statsdepartement. Ett erkännande för sitt mod att tjäna drabbade personer, och särskilt de svagaste som kvinnor och barn, i konflikten i Syrien.

Hon deltog i ett möte i onsdags på Vatikanradion som anordades av den nya föreningen för kvinnor som arbetar i Vatikanen, “Kvinnor i Vatikanen”.

Syster Carolin har riskerat livet under krigsåren och blivit ett hoppets tecken inom sin kommunitet. Hon leder ett dagis i Damaskus som tar emot omkring 200 barn, kristna och muslimer och ger dem en säker hemstad. Hon berättar:

"Vi försöker att ge dessa barn en fridfull atmosfär. Alla barn tycker om att leka, hoppa och sjunga, eller hur? Vi skapar denna atmosfär även till barn som har krigsskador – det finns dem som inte talar och som bär våldet inom sig.  Vi ser till att dessa barn har andra barn vid sin sida, som inte har varit med om lika svåra situationer. Vi arbetar med musikterapi två gånger i veckan med intrument och sång. Innan kriget var de flesta kristna naturligtvis eftersom kristna söker upp nunnornas skolor. Tyvärr har de flesta kristna lämnat Syrien. Nu är 24 av de 200 barnen kristna och de övriga är muslimer. Barnens föräldrar litar mycket på oss, först och främst för att vi erbjuder en familjär och fridfull plats där barnen leker, hoppar och drömmer.  Sedan förstår de att vi inte har en anda av fanatism. De accepterar oss som vi är och vi talar inte om kristna och muslimer. Vårt hus är alltid öppet för alla.

Även tillsammans med FN:s flyktingkontor driver syster Carolin ett projekt för syriska kvinnor som många är förskjutna från sina hem till andra delar av landet. Det handlar om en sömnadskurs där deltagarna vid slutet av kursen får en symaskin för att kunna arbeta själv. ”Först arbetade vi med irakiska flyktingar. Efter krigets början lämnade dem Syrien och vi har börjat jobba med syriska kvinnor. Vid kursens avslutning ger vi ett certifikat som tillåter dem att jobba. En kvinna började gråta en gång och jag frågade ’Varför gråter du?’ och hon svarade ’Det är första gången i livet som jag får ett certifikat’

Vi ger dem också styrkan att stå upp, vara oberoende, hitta ett jobb och inte stanna upp i krig och död. Vi driver dem att se framåt och säger till dem ‘Framtiden kommer, freden kommer’. Vi ger dem en ‘livsknuff’.”

I laboratoriet paketerar de även tyger som sedan säljs och vinsten ger systrarna till behövande familjer. Syster Carolin är inte ensam, de är 20 missionerande medsystrar som verkar i Damaskus i två kommuniteter – den som har skolan och den som har ett sjukhus. "Det finns inte mediciner och de bästa läkarna har lämnat oss. Om någon maskin är trasig får vi inte tag på någon tekniker som kan laga den. Allt detta är konsekvenser av kriget. Men sjukhusets systrar är fantastiska för att de är alltid redo att hjälpa alla personer som kommer för att vårda sina sår.”

Syster Carolin hoppas att det blir fred och vet att befolkningen behöver hjälp med mycket. "Ett annat projekt som väntar oss är att bygga upp människan inifrån, för att världen är redan full av rädslor och våld och en del som är fyllda av hat.  Efter kriget kommer vi att inleda ett arbete för att undervisa dem i förlåtelse, dialog. Det finns mycket att bygga upp inombords genom att börja med förlåtelse.”

Trots svårigheter som sex års krig har skapat understryker syster Carolin att det råder en stor solidaritet mellan folken: “Det finns verkligen mycket solidaritet. När det händer något nära oss kommer många och även muslimer och knackar på dörren och frågar ’Syster, mår ni bra? Behöver ni något? Är ni rädda? Vi kan vara hos er’. Så det finns solidaritet innan och under kriget för att Syrien är fint och fyllt av samlevnad. Samlevnad karaktäriserar Syrien.”

Prisutdelningen för ”Modiga kvinnor 2017” hölls i Washington 29 mars. Där lärde syster Carolin känna de andra 12 prisbelönta kvinnorna, som hon kallar 12 mänskliga broar. Hennes eget erkännande tillägnar hon missionssystrarna:

"Trots kriget och att ambassaderna säger ‘Lämna Syrien och kom sen tillbaka’ har de valt att vara kvar i Syrien och arbeta och ge folket hopp med stor glädje och kärlek.