sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Påven besöker St Bartolomeo för att hedra minnet av samtidens martyrer


Den 22 april kommer påven Franciskus att bege sig till S:t Bartolomeus basilika som ligger på ön i Tiberfloden i Rom. Denna kyrka står under rörelsen S:t Egidio’s beskydd och bevarar relikerna från det 20:e seklets martyrer.

Under jubelåret år 2000 fick St Egidio i uppdrag av påven Johannes Paulus II värna om minnet av samtida martyrer, något som får en mycket speciell betydelse under påsken, och särskilt i tider då många kristna i världen lider under förföljelse och martyrskap.

Sant'Egidio arbetade under två år för att i basilikan San Bartolomeus samla uppgifter om cirka 12.000 martyrer och trosvittnen från hela världen. Den 12 oktober 2002, placerades ikonen över 1900-talets martyrer ovanför altaret under en ekumenisk gudstjänst under vilken den rumänska ortodoxa patriarken Teoctist deltog.

Vid detta tillfälle placerade även kors i de sex sidokapellen tillägnade olika historiska och geografiska sammanhang där trosvittnen ​​levde. I den första kapellet på höger sida samlas martyrerna i Asien, Oceanien och Mellanöstern; i nästa kapellet Amerikas martyrer, därefter martyrer underkommunistregimen. Den vänstra gångens första kapell är tillägnat Afrikas martyrer, därefter Spaniens och Mexikos, och slutligen martyrerna under naziregimen.

Den 7 april 2008 besökte den helige fadern Benedictus XVI basilikan. Framför minnena över de samtida martyrerna sa påven att ”oräkneliga män och kvinnor har dött för Herren, men den uppståndne Jesus lyser upp deras vittnesmål och därmed förstår vi innebörden av martyrskapet. Det är kärlekens kraft, försvarslös och segrande, även i skenet av ett nederlag."

I basilikan finner man bland andra föremål bibelar som har tillhört Floribert Bwana-Chui, Shahbaz Bhatti, Evariste Kagorara. Stolor som tillhört pater Ragheed Aziz Ganni, don Andrea Santoro och pater André Jarlan, kors tillhörande syster Leonella Sgorbati, Josep Maria Noguer i Tarafa, mons Alejandro Labaka; Mons. Padoveses mitra, reliker av saliga Kokowna, Starowieyski e Popieluszko, kardinal Clemens von Galen, San Joaquìn, san Galvàn Bermudez, och san San Pedro Poveda; Mons. Oscar Arbulfo Romeros missale, mm.

Basilikan är tillägnad och bevarar den helige aposteln Bartolomeus, som även han led martyrdöden. Namnet Bartolomaios är arameiska. I Bibeln nämns Bartolomaios endast i uppräkningar tillsammans med övriga apostlar, men enligt den kristna traditionen missionerade han i Indien, Mesopotamien, Parthien, Lykaonien och Azerbajdzjan, innan han led martyrdöden i Armenien genom att bli flådd levande med en kniv. Han räknas på grund av missionen i dessa länder till en av de apostlar som grundade Armeniska apostoliska kyrkan. Enligt uppgift från Eusebios av Caesarea medförde han det arameiska Matteusevangeliet till Indien. Hans reliker vördas även i Frankfurt och i Canterbury Cathedral.

Basilikan byggdes på en redan känd vallfartsort, då det på Tiberön fanns ett tempel tillägnat Aesculapius, och en plats där man bad om tillfrisknande. År 998, byggde den tyske kejsaren Otto III kyrkan för hysa relikerna av två martyrer: aposteln St. Bartolomeus, vars kropp finns på högaltaret, och Sankt Adalbert, biskop av Prag, som dödades år 997 medan han evangeliserade de hedniska folken i norra Europa.