sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Familj \ Ungdom

Resurser och volontärer för solidaritet i Europa


Resurser och volontärer behövs för att skapa en europeisk styrka för solidaritet enligt EU:s biskopskommission COMECE. Projektet som leds av EU vill ge unga vuxna möjlighet att vara volontärer i sina respektive länder eller inom Europa. Comece anser att projektet är bra  men måste snarast utveckla en bredare strategi för volontärer.

EU:s projekt presenterades i december förra året och över 24 000 personer mellan 18 och 30 år visade intresse att delta. Comece tog del av projektets offentliga samråd och förslog att för att denna solidaritetsstyrka ska fungera behövs tydliga mål, finansiering och rättslig grund som utskiljer projektet från andra redan existerande volontär- och utbytesprogram.

Comece anser att det är viktigt att strategin är tydlig med vad som är volontärinsatser så att den inte övergår i utnyttjande och obetalt arbete. Finansieringsprocessen måste vara enkel så att även de minsta föreningar kan delta i programmet. Comece deltar i dagarna vid Forum i Bryssel om unga i civilsamhället som intresserar sig för dessa lovvärda insatser.