sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Kardinal Tagle: Migration hör mänskligheten till


Caritas Internationalis  ordförande kardinal Luis Antonio Tagle sände ett påskbudskap om migration tillsammans med hans personliga familjefoton, eftersom hans familj är kinesiska migranter i Filippinerna. 

Budskapet understryker att migration ger personer möjligheter att växa som människor och skapa ett bättre liv för sig själva och efterföljande generationer.  Migration visar upp mänsklighetens finaste anda.

Kardinal Tagle skriver att vi inte ska glömma bort att migranter har rätt att flytta och välja var de ska leva men även rätt till att inte migrera och kunna leva värdigt i hemlandet. Sedan finns också stort lidande på grund av krig och konflikter, som förstör liv och samhällen.

Vi får aldrig glömma bort varje persons okränkbara värdighet  och att var och en är kallad att främja hela mänsklighetens bästa. Kardinal Tagle  skriver att migranterna kallar oss att värna om skapelsen och ändra på orättvisa system som har skapats av klimatförändringar, fattigdom och ojämlik fördelning av resurser.

Kardinal Tagle skriver om skönheten i att utföra välgörenhet för invandrare och förorda grundläggande värden som mänsklig värdighet, liv och familj. Han hoppas att den globala migrationen och flyktingarnas situation kan bidra till en samvetsrannsakan och ett värdesystem i hela världen.

Han ber de länder som stänger sina gränser för utlänningar att minnas hur de själva har tagits emot i andra länder.

Påsktiden inbjuder kristna, katoliker och icke-katoliker, att ta kontakt med migranterna, för att migrationen är inte ett slags fenomen utan har med människan att göra.

Kardinal Tagle avslöjade också att Caritas Internationalis kommer att starta en global kampanj i september för att få personer att möta migranter, dela erfarenheter och historier och känna igen sig i en gemensam mänsklighet.