sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Aktuellt

Frimärke för 100-årminnet av Jungfru Marias uppenbarelser i Fatima


Vatikanens Frimärks - och Numismatiska Avdelning firar 100-årsjubileum av uppenbarelserna i Fatima med ett frimärke med valören 2,55 euro tryckt i Vatikanen och ute i försäljning den 4 maj, strax före påven Franciskus resa till Fatima.

Marian uppenbarelserna i Fatima inför tre herdebarn erkändes av den katolska kyrkan 1930. Under sex månader, en gång i månaden, såg talade och lyssnade de tre barnen Lucia, Francisko och Jacinta till Guds Moder i en glänta dit de fört fåren på bete. Dagen för den första uppenbarelsen, 13 maj 1917, blev sedan dagen då kyrkan firar Jungfru Maria av Fatima.

Jungfru Maria kommer som en vacker kvinna omringad av ljus, och presenterar sig som Vår Fru av Rosenkransen. Hon uppmanar till bön, särskilt rosenkransen, och omvändelse och ber om vördnad för hennes Obefläckade hjärta , som hon lovar slutligen ska triumfera. Hon uppmanar även till gottgörelsekommunion den första lördagen i månaden, och bot och uppoffringar för syndarnas omvändelse.

Jungfru Maria lärde barnen att be följande bön som man idag ber efter varje dekad i rosenkransen:

"O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest. Amen."

Ängeln som barnen hade sett innan Jungfru marias uppenbarelse lärde dem att be:

"Min Gud, jag tror, jag tillber, jag hoppas och älskar Dig. Jag ber om förlåtelse för alla som inte tror, inte hoppas, inte tillber, inte älskar Dig."

Mellan den 13 maj och den 13 oktober fick barnen ta emot tre hemligheter, se helvetet, uppleva ett solmirakel, i närvaron av tusentals andra personer som infunnit sig till den sista uppenbarelsen.

På frimärket ser man en bild av mötet mellan de tre barnen och den vitklädda Frun, med det brinnande Obefläckade hjärtat på bröstet.