sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Kardinal Turkson om kyrkan och romer


På Ungerns ambassad vid Heliga Stolens initiativ hölls en konferens om romernas situation i Europa fredagen, dagen innan Internationella dagen för romer och sinti som firas 8 april varje år.

I sitt inlägg uttryckte kardinal Peter Turkson prefekt vid Heliga Stolens avdelning för integrerad mänsklig utveckling sin och Heliga Stolens uppskattning för denna konferens.

Kardinalen sa att den sociala och pastorala integrationen för romerna hör samman. Trots att romerna utgör en närvaro i Europa är de den mest marginaliserade och diskriminerade minoriteten vad gäller grundläggande mänskliga rättigheter. Den universella deklarationen för mänskliga rättigheter garanterar varje person i samhället ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det stora problemet är en växande antiziganism i samhället som ofta leder till våldshandlingar.

För att romerna ska integreras måste samhället åta sig utmaningen att lära känna deras identitet, historia och värden och de måste försäkras utbildning, arbete, vård och värdigt boende.

Tyvärr följer romernas barn sällan skolan. I en undersökning från år 2008 av Open  Society  Institute  i Bulgarien, Ungern, Lettland, Litauen, Rumänien och Slovakien gick 42% av romska barn i låg- och mellanstadiet medan endast 10% gick ut högstadiet. Detta på grund av diskriminering, för tidiga äktenskap och tiggeri.  

Det handlar alltså om att lära känna dem bättre och lyssna till deras behov sa kardinal Turkson och slå ut rasismen inte genom våld utan kärlek.

Katolska kyrkan ser själavården för romerna som en absolut skyldighet och värnar om dem i deras säregna kultur och mentalitet. Den pastorala verksamheten för dem utgår från välgörenhet och andlig vägledning men även skola och yrkesutbildning.

Påven Paulus VI besökte många gånger romläger och sedan även Johannes Paulus II, som också under jubelåret 2000 bad om förlåtelse för synderna som utförts mot romer genom tiderna. Benedictus XVI var den första påven som tog emot romska delegationer i Vatikanen och påven Franciskus följer sina föregångares fotspår. Här bör också nämnas att en dotter av det romska folket Emilia Fernández Rodriguez saligförklarades 25 mars 2017 i  Almeria i Spanien.

Andra Vatikankonciliet förklarar mycket tydligt i dekretet Christus Dominus (n. 18) att särskild uppmärksamhet ska ges till de troende som på grund av sin livssituation inte kan åtnjuta pastoral tjänst eller annan hjälp.

1965 instiftade Paulus VI Internationella apostolatet för nomadfolk som 1970 övergick i Påvliga kommissionen för nomader, migranter och turism. Förra året, 17 augusti 2016 instiftade påven Franciskus  den nya Avdelningen för integrerad mänsklig utveckling som innefattar Heliga Stolens omtanke om romerna och nomadfolken. Avdelningen instiftades efter noggranna undersökningar och fördjupade analyser om det romska folket ur social, antropologisk, teologisk och kyrklig synvinkel men även genom erfarenheten av pastorala insatser, experthjälp och sist men inte minst med romernas hjälp.

Först och främst hoppas man på präst- och diakonkallelser men även för ordenslivet hos romska personer. Nu finns 170 i världen och deras antal ökar. Påven Franciskus har kommenterat denna ökning med orden att det är ett starkt tecken på tro och andlig tillväxt och inger hopp om försoning i samhället och kyrkan. Romska familjer och enskilda personer ska känna sig välkomna och respekterade.

Kyrkan hjälper på många sätt till i integreringen av romerna och ett exempel är att över 14 salesian-kommuniteter i Europa unga romer skolgång och yrkesutbildning. Man hoppas på brobyggande mellan samhället och romerna.