sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven Franciskus väljer alltid icke-våld, som Martin Luther King


“Det är inte alltid lätt att gå fredens väg, men det är det enda svaret på våld” skriver påven Franciskus i ett budskap till ärkebiskop av Chicago kardinal Blase Joseph Cupich, i samband med stiftets kampanj för icke-våld som hölls 4 april vid 49-årsminnet av mordet på Martin Luther King.

Påven citerar Martin Luther Kings ord, att mänskligheten är kallad att i alla konflikter vägra aggression och hämnd utan handla i kärlek. Påven skriver att detta är profetiska ord som särskilt talar till de unga om “att en kultur av icke-våld inte är en ouppnåerlig dröm, utan en vandring som har gett stora resultat”.

Logiken icke-våld har brutit murar, läkt sår och fått länder på fötter och kan även läka Chicago skriver påven. Påven ber om att stadens medborgare aldrig tappar hoppet utan arbetar tillsammans för att bli fredbyggare och visar framtidens generationer kärlekens sanna kraft.

Påven tänker också på kriminalitetens offer: “Jag vet att många familjer  har mist de sina på grund av våldet. Jag står dem nära och deltar i deras smärta och ber för  att de ska läkas och försonas genom Guds nåd.”

Han lägger till att ”personer av olika etnicitet, ekonomi och social ställning diskrimineras och utsätts för orättvisa och våld”. Vi måste förkasta denna utestängning och se alla som våra bröder och systrar bröder och systrar. Ett åtagande i hjärta och sinne som måste börja inom familjer och skolor. Påven avslutar budskapet med att försäkra sin närhet,särskilt under Korsvägen på Långfredagen, till initiativet mot våld inom Chicago stift. Påven skriver att han vid Korsvägen minns alla dem som har utsatts för våld.