sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen: Rika ska inte sända preventivmedel till fattiga


Respekten för livet från befruktningsögonblicket till den naturliga döden måste alltid stå i fokus vid internationella hjälpinsatser, även vid utmaningar med stora befolkningar . Politiker i givarländer ska utgå från mottagarländers verkliga behov och inte till sina egna önskemål. Om detta talade msgr. Bernardito Auza i måndags i ett inlägg vid möte om ändringar i befolkningsstrukturer och hållbar utveckling vid FN i New York.

Det handlar om respekt för livet i alla dess faser och särskilt om det är svagt och värnlöst som det ofödda, åldrande eller funktionshindrade.

“I decennier har frågan om en stor demografisk ökning drivit några regeringar att föra även en sträng  politik som förordar kontrollåtgärder för att bromsa den.  De har sett detta som ett svar på fattigdom och underutveckling.  Msgr. Auza håller med om att situationen inte är lättlöst men att man måste utgå från varje lands skiftande behov. Befolkningar ökar på vissa håll, på andra minskar den eller så minskar tillväxten. 

Preventivmedel är inte svaret säger msgr. Auza. Det finns nog med tillgångar på jorden men de distribueras och används inte på ett effektivt sätt.

”I-länderna är med höga konsumtionsnivåer och låg fattigdom ofta ansvariga för handelns obalans. Dessa länder uppnår utveckling genom orättvist användande av resurser och miljöförstöring. I underutvecklade länder  råder orättvisa och fattigdomen närs av korruption, konflikter och andra katastrofer som förhindrar en sund utveckling för befolkningen.

Ärkebiskop Auza föreslår tre vägar: solidaritet, fred och säkerhet.  Det krävs en drastisk förändring inom politiken för sysselsättning, socialt nätverk och välfärd i såväl rika som fattiga länder. Det krävs en hållbar utveckling som utgår från människan, varje människa och genom allas medverkan, unga och gamla, som inte utgår från produktivitet och effektivitet. Ingen ska lämnas efter och bördorna måste delas rättvist.