sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Kardinal Sandri: Folklig religiositet förkroppsligar tron


Prefekt för kongregationen för de orientaliska kyrkorna kardinal Leonardo Sandri sände ett budskap till rektorn för Påvliga orientaliska insitutitet fader David E. Nazar i samband med avslutningen av ett möte om klokheten i folkets religiositet och en liturgi från gräsrotsnivå.

Han utgick i sitt budskap från påven Franciskus apostoliska uppmaning Evangelii gaudium och fokuserade på inkulturation av den kristna tron och former av folkets tro. Som påven säger är folklig religiositet ikarnerad för att den förkroppsligar den kristna tron i en värld av populärkultur och innefattar en personlig relation till Gud tillsammans med Jesus, Jungfru Maria eller något helgon. De flyr sällan in i individualismen.

Vittnesbörd från olika katolska och ortodoxa riter och traditioner visar vägen till ett liv inom familj, samhälle och kyrka och till ett harmoniskt och ansvarskännande förhållande till naturen.

Kardinalen understryker att vi som är barn av den latinska traditionen förkunnar tron med utgångspunkt från inkarnationens och inlösens mysterium. Han uttryckte sin uppskattning för att Påvliga orientaliska institutets lärare och unga studenter engagerar sig i och undersöker olika kyrkliga traditioner och blir brobyggare för en kommunion.