sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen: Kulturell förändring kan slå ut människohandel


I krisområden hotas barn av människohandel och det krävs effektiva skyddssystem och riktlinjer för en effektiv utvecklingspolitik. Om detta talade msgr. Janusz S. Urbańczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid OSSE i Wien vid ett möte 3-4 april om samarbete mot människohandel.

Många gånger utsätts just barn för detta och vinst med denna handel görs i hela världen. Även om vi alla arbetar för att skydda mänsklig värdighet kvarstår faktumet att det förs handel med barn.

Inför problemet med ensamkommande minderåriga migranter måste de garanteras registrering i ursprungsländer och att internationella avtal görs för barns rättigheter. Dessutom  måste det skapas effektiva nätverk för att bemöta handel och utnyttjande. Msgr. Urbańczyk påminde bland annat om initiativet “Talitha Kum", ett internationellt nätverk inom det konsakrerade livet mot människohandel och som omfattar 70 länder.

Det måste finnas ett samarbete mellan politik, nationella utredningskontor och icke-statliga organisationer.  Ett samarbete även för att skydda minderåriga under deras migrations-resa.  Det är grundläggande och nödvändigt att få till en ”kulturell förändring” för att ”ingjuta” de universella värden som tydligt uttrycks i förklaringen om de mänskliga rättigheterna ”i varje samvete”.