sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Ytterligare tre flyktingfamiljer får husrum i Vatikanen


Ytterligare tre syriska familjer har funnit tak över huvudet i Vatikanen som en del av ett pågående arbete för att ge hopp till dem som flyr konflikter och förföljelse.

Allt som allt rör det sig om tretton personer - två kristna familjer och en muslimsk – som har fått bostäder i tre av Vatikanens hyreshus, i lägenheter som blivit lediga då tidigare flyktingfamiljer har flyttat vidare till mer permanenta situationer.

Enligt en presskommuniké som släpptes av Heliga Stolens pressrum, har två av familjerna flytt våld och diskriminering på grund av sin kristna tro. De anlände till Italien i mars. Den första familjen består av mamma, två unga barn, mormor, en moster och en syrisk kvinna som bor med dem.

Den andra familjen är ett ungt par med sin två veckor gammal dotter, Stella, som föddes i den lägenhet de nu lever i. Modern hade kidnappats av den så kallade islamiska staten och hölls i fångenskap under flera månader.

Den tredje familjen kom till Italien i februari 2016. Den består av föräldrar och två barn, varav ett med hälsoproblem. Barnen går i skolan och modern går en universitetskurs.

Flyktingarna som Vatikanen hyser har alla kunnat resa säkert till Italien tack vare den ”humanitära korridor” som är ett projekt som stöds av rörelsen Sant'Egidio, och olika evangeliska kyrkor. Projektet är ett konkret svar på påven Franciskus appell den 6 September 2015 under Angelus när han uppmanade församlingar, trossamfund och helgedomar i hela Europa att ge husrum till en flyktingfamilj.

”Inför den tragedi som ser tiotusentals personer på flykt undan krig och svält, och som reser med hopp om livet, kallar evangeliet oss till att vara 'grannar' till de minsta och de övergivna, och ge dem ett konkret hopp”, sa påven.

Tack vare denna ”humanitära korridor” har 70 familjer funnit husrum i Rom, totalt 145 personer.

Projektets viktigaste mål är:

  1. Uundvika resor på båtar i Medelhavet, som redan har orsakat ett stort antal dödsfall, däribland många barn;
  2. Undvika människohandel, förhindra att människohandlare gör affärer med dem som flyr från krig;
  3. Att bevilja personer i "utsatta situationer" (offer för förföljelse, tortyr och våld, samt familjer med barn, äldre, sjuka, personer med funktionshinder) laglig inresa till italienskt territorium med humanitärt visum, som ger möjlighet till att ansöka om asyl.

Förutom att ge lämpliga bostäder, planerar projektet integrationsprocessen för de inblandade som inkluderar lektioner i italienska.

Bortom gästfriheten ger den Heliga Stolen även ekonomiska bidrag till de 21 flyktingarna som kom till Italien med påven Franciskus från ön Lesbos, och som har funnit gästfrihet i privata eller religiösa hus.