sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Peterpenningen på twitter och Instagram


Den Heliga Stolens statssekretariat informerade på torsdagen om att Peterspenning nu finns på sociala nätverk som Twitter och Instagram.

Målet är att gå ut till dem som vill hjälpa de mest behövande och göra dem medvetna om det välgörenhetsarbete som utförs av de troendes solidaritet över hela världen, ordensfolk, lekmän, församlingar, institutioner och stiftelser, tillsammans med den helige faderns välgörenhetsengagemang.

Efter lanseringen i november förra året av den nya hemsidan www.obolodisanpietro.va finns nu kurians gamla välgörenhetsverksamhet på sociala nätverk. Peterspenningens Twitter och Instagram konton har varit verksamma sedan den 1 mars, med målet att informera katoliker över hela världen och alla människor som vill hjälpa de mest behövande, om deras verksamhet. Peterspenning kan hittas på Twitter på italienska, engelska och spanska, och ett Instagram-konto.

Påven Franciskus budskap på Peterspenningens hemsida publiceras dagligen på Twitter och Instagram, tillsammans med foton, reflektioner och ytterligare information om Heliga Stolens välgörenhet, genom detta historiska initiativ.

Som första twitter läser vi att ”Barmhärtighet är att enas och tillgodose behoven hos de behövande”. Det är i denna anda som Peterspenningen driver små och stora projekt över hela världen, som byggandet av ett barnsjukhus i Bangui i Centralafrikanska republiken, insamlingen för att lindra lidandet för det ukrainska folket, och stöd till det första katolska universitetet på jordansk mark.

Heliga Stolens initiativ är ett resultat av ett nära samarbete mellan statssekretariatet, kommunikationssekretariatet och Vatikanstatens regering. De tre Twitter-kontona är  @obolus_it; @obolus_es; @obolus_en - och Instagram-kontot obolus_va kan nu följas av katoliker i hela världen som inspireras till en aktiv barmhärtighet: #movingMercy.