sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påvens appell för Irak: Enhet bland etniska och religiösa grupper


Vid slutet av onsdagsaudiensen sände påven ut en appell för Irak. En bön för landet och för att civila ska skyddas. Påven underströk särskilt det stora värdet de etniska och religiösa grupper tillför och som alltid har funnits i landet. Han uppmanar till att göra allt för att skydda befolkningen.

Påven inbjöd till bön för att de olika etniska och religiösa grupperna i Irak ska försonas och uppnå harmoni, fred, enhet och välstånd. ”Min tanke går till alla de civila folk som är instängda i Mosuls västliga kvarter och de som har tvingats lämna hus och hem på grund av kriget  och jag deltar i deras lidande i bön och andlig närhet.  Jag uttrycker min djupa smärta för den blodiga konfliktens offer och förnyar min appell som riktas till alla, att med all kraft engagera sig i att skydda de civila med omedelbar verkan.

Innan audiensen tog påven emot den ständiga kommittén för dialog med kardinal Jean-Louis Tauran i spetsen som samlar delegater från Påvliga rådet för interreligiös dialog och irakiska företrädare för sciiter, sunniter, kristna, yetzider och sabeer/mandeer. De presenterade olikheter men även likheter som barn av “jordens gemensamma fader Abraham”. ”Alla olika och alla lika” sa påven, ”som händernas fingrar – de är fem men alla är olika”. Dialogen är en broderlig rikedom och vägen till fred.