sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven: Hjälp ungdomar att föra fram evangeliets glädje


Påven Franciskus har sänt ett budskap genom kardinal Pietro Parolin till deltagarna i ett europeiskt möte om ungdomar som hålls i Barcellona 28-31 mars och som organiseras av CCEE, Europeiska biskopskonferensen råd. Mötets tema är ”Hjälp ungdomarna att fritt svara på Kristi kallelse”.  Budskapet lyder:

“Msgr. Juan José Omella Omella, ärkebiskop av Barcellona, Hans helighet påven Franciskus hälsar hjärtligt till er och mötets deltagare” … ”Den helige fadern uppmuntrar också att leda en diskussion om evangelisationens utmaningar och hjälp till unga människor så att de genom dialog och möten och som Kristi familjemedlemmar kan vara övertygade bärare av evangeliets glädje i alla miljöer”. …

”I bön om Jungfru Marias beskydd ger helige fadern den apostoliska välsignelsen”.