sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven: Ha tillit till Guds löften


Påven Franciskus talade vidare på temat det kristna hoppet i sin katekesundervisning under onsdagsaudiensen på Petersplatsen. I korthet sa påven:

Kära bröder och systrar! I Romarbrevet (Rm 4:16-25) som vi hörde i början av dagens audiens talar Paulus inte bara om Abraham som vår tros fader utan även som hoppets fader. Paulus berättar att Abraham trodde på att Gud ger det döda liv. Han litade på Guds löfte att han tillsammans med sin fru Sara trots hög ålder skulle bli far till många länder. I Abraham ser vi de nära banden mellan tro och hopp. Abrahams hopp på Guds löften uppfylldes genom att han fick sin son Isak och i tidens fullbordan samlade många nationer i en ny mänsklighet befriad från synd och död genom kraften i Kristi uppståndelse.

Tron lär oss att hoppas trots att det verkar hopplöst, genom att ha tilltro till Guds ord även då det verkar omöjligt för oss människor. Må vi i vår fastetid inför Påsken bekräftas i tro och hopp och vara Abrahams barn genom att ta emot löftet om nytt liv som vi har fått i Herrens uppståndelse.