sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Katolsk tanke

FN kritiserar Italien. Påvens ord om abort och moral


Tisdagen 28 mars publicerade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter ett dokument där de ber Italien garantera möjligheten att göra abort, med tanke på att läkare får samvetsvägra i landet. Man ber även Italien att tillåta samkönade äktenskap samt att ge tillgång till provrörsbefruktning.

Enligt FN har Italien gjort gott i att instifta lagen om samkönade äktenskap. Men nu anser FN att Italien ska göra stora insatser för att tillåta homosexuella par att adoptera barn samt att garantera abort.

Påven Franciskus har många gånger fördömt försök att hindra samvetsvägran och han kallar detta en ”bildad” förföljelse av en "förklädd framstegskultur".

Nyligen sände påven ut ett tweet där han slog fast att ”Att vårda varje livs helighet som en skatt, från befruktningen till den naturliga döden är det bästa sättet att förhindra varje form av våld på”.

I sitt tal till FN den 25 september 2015 sa påven att “skyddet av miljön och kampen mot uteslutning kräver erkännandet av den moraliska lagen som är inskriven i människans natur och som innefattar den naturliga skillnaden mellan man och kvinna (jfr encyklikan Laudato sì, 155) liksom en total respekt för livet i alla dess faser och dimensioner” (jfr laudato sì, 123; 136).

I Evangelii Gaudium påminner påven om att kyrkan alltid står på de allra svagastes sida och bland dem “ser vi även de ofödda barnen, som är de mest hjälplösa och svaga bland alla”. “Det är inte framåtsträvande att tro att man kan lösa problem genom att ta människoliv”.

Påven uttryckte även sin oro för detta vid sitt besök i Europaparlamentet och Europarådet den 25 november 2014 då han sa att det sker övergrepp mot mänskliga rättigheter som tolkas som individualistiska rättigheter och som är skilda från plikter och det allmänna bästa. ”Detta slutar i bekräftandet av den enskilda individens gränslösa rättigheter" på bekostnad av de mest utsatta.

Han har även med styrka sagt att “barnen har rätt att växa upp i en familj, med en mamma och en pappa, som kan skapa en passande miljö för deras utveckling och känslomässiga mognad” (17 november 2014). 

I ett sammanhang där även friheten till uppfostran är i riskzonen har påven sagt att barn och ungdomar drivs till “att vandra på en väg i diktatur och ensidigt tänkande”. ”Ibland vet man inte” om man kan vara säkra på om ”man skickar barnen till skolan eller till indoktrineringsprojekt”(Tal i Bice, 11 april 2014).