sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Överge först och främst allt falskt ljus"


Efter sin dag i Milano i Norditalien bad påven Franciskus som varje söndag Angelus på Petersplatsen i Rom, under vilken han passade på att tacka för det varma mottagandet dagen innan: ”Det är sant som man säger, i Milano tar man emot gäster med sitt hjärta i handen”.

Under sin reflektion denna morgon talade påven med utgångspunkt ur dagens evangelium om den blinde som Jesus återger synen, som man läser om i Johannesevangeliet (Joh 9,1-41), och påven sa:

”Med detta mirakel visar  Jesus vem han är och uppenbarar sig för oss som världens ljus; den blinde från födseln är var och en av oss, som är skapad att känna Gud, men som är blind på grund av synden. Vi behöver nytt ljus; vi behöver alla ett nytt ljus: som är tron som Jesus har gett oss. I själva verket, återfår den blinde i evangeliet synen när han är öppen för Kristi mysterium. Jesus frågar honom: "Tror du på Människosonen?" (v. 35). Och den tidigare blinde frågar Jesus  "Vem är Han, Herren, jag vill tro på honom?" (v. 36). " Du har sett honom. Det är han som talar med dig” (v. 37). "Jag tror, ​​Herre!". Och så föll han ner för Jesus.”

”Denna episod får oss att reflektera över vår tro, vår tro på Kristus, Guds Son, och samtidigt hänvisar den till dopet, som är trons första sakrament, sakramentet som ger oss ljus, genom att vi blir återupplivande av vattnet och den heliga Anden; som det hände mannen som var blind från födseln, och vars ögon öppnade sig efter att ha tvättat sig i Siloamdammen. Mannen föddes blind representerar oss när vi inte inser att Jesus är ljuset, att Han är "världens ljus", och vi tittar bort, någon annanstans - när vi föredrar att förlita oss på små lampor och fumla i mörkret. Det faktum att den blinde inte har ett namn hjälper oss att se oss i honom i historien. Även vi har blivit "upplysta" av Kristus i dopet, och är kallade att bete oss som ljusets barn. Och för att bete oss som ljusets barn krävs en radikal förändring i vårt sätt att tänka, en förmåga att bedöma människor och händelser med en ny mätskala, som Gud ger oss. I dopets sakrament, finns en stark vilja att fast beslutna leva som ljusets barn, och vandra i ljuset. Om jag frågar er: "Tror du att Jesus är Guds son? Tror du att bara Han kan förändra ditt hjärta? Tror du att Han kan visa verkligheten som Han ser det, inte som vi ser den? Tror du att han är ljuset, och att Han ger oss det sanna ljuset? "Vad skulle du svara? Var och en av er svarar i sitt hjärta.”

Vad innebär det att ha det sanna ljuset? Vad innebär det att vandra i ljuset? Det innebär först och främst att överge allt falskt ljus: fördomarnas kalla ljus, eftersom fördomar förvrider verkligheten och fyller oss med hat mot dem som vi fördömer utan  barmhärtighet och utan överklagande. När vi talar illa om andra, vandrar vi inte i ljuset, utan i skuggan. Ett annat falskt ljus är egenintresset, för det är förföriskt och tvetydigt: om vi värderar människor genom att basera oss på vår egen vinning som kriterium, vår glädje, vår prestige, är vi inte sanna i våra relationer och situationer. Om vi endast söker personlig vinning, vandrar vi i skuggorna.

Påven Franciskus avslutade med att be ”Jungfru Maria, som först välkomnade Jesus, världens ljus, om att ge oss nåden att välkomna trons ljus på nytt under denna fastan och återupptäcka dopets ovärderliga gåva som vi har tagit emot. Och att detta nya ljus förvandla oss i våra attityder och handlingar, och gör oss, i vår litenhet och fattigdom, till Kristi små ljusstrålar”.