sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Ekumenik

Comece: Återge personen huvudrollen i Europas politik


"Återge personen huvudrollen i Europas politik” om detta ber katolska kyrkan i Europa, Comece. 31 mars träffar Comeces ordförande kardinal Reinhard Marx tillsammans med Europeiska kyrkokonferensens ordförande angliskanska prelaten Christopher Hill Europakommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Kyrkornas budskap kommer att vara att uppmuntra EU:s institutioner att bättre utföra dess fredsprojekt.  

Comeces vårmöte hålls 29-31 mars i Bryssel och Romfördragen ger avstamp för reflektion och analys av dagens utmaningar och Europas framtid.

Kardinal Marx skriver tillsammans med den evangeliska biskopen Heinrich Bedford-Strohm, "Bara tolv år efter Andra Världskrigets slut blev Romfördraget en grund för europeisk integration, som fram till idag har garanterat fred och välstånd i Europa och har blivit en symbol för frihet för världens folk.” Men trots stora framsteg ”måste Europa dra slutsatser om de senaste årens oenighet och övervinna sin nuvarande djupa kris. EU är mer än summan av dess medlemsländer och de borde vara bättre förberedd på de många utmaningar de står inför och bör inte separeras. Ett närmare samarbete skulle vara angeläget inom många områden.” I sitt gemensamma brev betonar de att “det behövs solidaritet med flyktingarna samt en utrikespolitik och koordinerad säkerhet. Samtidigt bör EU öka sin sociala profil.”

Kardinalen säger i en intervju med nyhetsbyrån Sir att “Brexit sätter EU inför en existentiell fråga som alla bör svara på: varför behövs det en integrationspolitik i Europa?” Endast populistiska partier svarar på denna fråga eftersom deras agenda inte bara är att se över den politisk-ekonomiska situationen utan även andra länders politik, säkerhets- och migrationspolitik. De inriktar sig på avskärmning och protektionism samt nationella lösningar. Kardinalen varnar för att denna politik går in i just den återvändsgränd som Konrad Adenauer och Alcide De Gasperi och EU:s andra grundare räddade Europa ut ur efter kriget.  

Varför då tro på EU frågar sig kardinal Marx och svarar, först och främst för freden. Han talar här om den militära upptrappningen i Krim och Ukraina som har försatt östliga Europa i osäkerhet och att ett enat Europa än idag är en garanti för fred. ”EU erbjuder ett större utrymme för att bemöta ekonomiska och sociala utmaningar i globaliseringen”. "Något som förblir mycket viktigt är att Europa inte är självtillräckligt, utan att den kristna tron är en del av Europas själ. Inte ens i kristider kan Europa “rotera runt sig själv”. Med sina kulturer och filosofiska och religiösa traditioner kan Europa bidra med sin säregenhet till världen.