sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven besöker Milano "Kyrkan lär oss bemöta mångkulturen"


På lördagen gjorde påven Franciskus ett dagsbesök i Italien, då han tidigt på morgonen reste till Milano. Påvens mycket intensiva dagsprogram började med ett stopp i storstadens utkant där han mötte flyktingfamiljer, rom och invandrare – för att visa på att kyrkan, likt jungfru Maria, söker upp personer där de är, och sitter inte och väntar på att de ska komma till henne; och hon för Jesus till alla, Han som ger mening till livet och räddar oss ifrån det onda.

Nästa stopp var framför Milanos domkyrka där han gjorde en reflektion innan han bad Angelus tillsammans med de tusentals troende som hade samlats för att välkomna påven. Därefter ägde ett möte rum inne i kyrkan mellan påven och Milanos präster och ordensfolk. Påven lyssnade på deras frågor och svara ingående. Under frågestunden sa den helige fadern att i en värld som är mångkulturell, mångreligiös och multietnisk, har kyrkan med sin långa historia mycket att lära oss och hjälpa oss att bemöta en kultur av mångfald. Den Helige Ande, noterade påven Franciskus "är en mästare på mångfald", och han underströk också vikten av bön och att kyrkan, präster och ordensfolk, tjänar de fattiga.

Som svar på en fråga från en abbedissa om hur man ska förhålla sig när unga krafter saknas i klostret, när man är färre och äldre, sa påven att det viktigaste av allt är att inte bli uppgiven inför ödet. Han sade att verkligheten i dag är en utmaning, och att katolska ordnar, även de i minoritet, uppmanas till att växa med hjälp av den helige Ande, som även inspirerade ordensgrundarnas hjärtan.