sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Vattenkonferens i Vatikanen för vatten som mänsklig rättighet


I samband med Internationella vattendagen hölls en internationell konferens i Vatikanen som anordades av Påvliga kulturrådet där världens experter och insitutioner som förordar rätten till vatten för alla samlades.  “Watershed” vattendelning, var mötets titel och deltagarna hälsades särskilt av påven under onsdagsaudiensen. 

I Solsången, Cantico delle Creature skriver helige Franciskus av Assisi om vattnet som en ”viktig, ödmjuk, dyrbar och ren syster".

70% av jordens yta är vatten men bara 3% är drickbart och över 600 miljoner personer har inte tillgång till det. Därför måste vatten ses som en mänsklig rättighet och får inte vara vinstgivande skriver påven Franciskus i encyklikan “Laudato si”.

Kardinal Peter Turkson, prefekt för den påvliga avdelningen för mänsklig utveckling säger:

Vatten är allas egendom. Staten måste se till att det alltid är det även om ett företag ser till att det är rent. Det får aldrig finnas anledning att säga att vattnet är för dyrt för medborgarna.

I USA konsumerar varje person 425 liter vatten och i Italien 241 liter, medan det finns personer på jorden som inte har tillgång till det. Man beräknar att världens befolkning 2050 uppgår till  9 miljarder och med tanke på att regn i subtropiska delar har minskat med 30% på grund av klimatförändringarna är risken för vattenbrist stor. Som påven har sagt att vi går mot ett stort världskrig om vattnet. Därför är samarbetet mellan länder avgörande.

Msgr. Paul Gallagher, sekreterare för påvliga avdelningen för statsrelationer berättar:

"Vi kan inte leva utan vatten. I den känsliga situationen vad gäller miljön i världen idag och världens konflikter hamnar vatten alltmer i diskussionens fokus. Det skulle kunna skapa en stor konflikt mellan folk men det är samtidigt en möjlighet att samarbeta och stärka statsrelationer. Det är nödvändigt eftersom vi vet att en flod har sin källa i ett land och går genom många länder innan den flödar ut i havet. Om man inte samarbetar internationellt går det inte att lösa.

Kardinal Gianfranco Ravasi, ordförande för Påvliga kulturrådet talar å sin sida om vikten av enade ansträngningar för detta element, vatten, som förenar alla kulturer och religioner. Han säger: 

"Vatten är inte bara den fundamentala komponenten i våra egna kroppar och för hela vår planet utan är även en viktig symbol för alla kulturer och symboliserar katharsis, rening och även fertilitet, liv. Vi tänker på dopet, det nya livet, där vattnet blir symbolen för dopets dyrbara helighet och på de heliga Jordanfloden och Ganges eller Skamandros i Illiaden, som är floden som gjorde uppror mot Akilles för att den förorenades med offrens blod. Vi har även en andlig och etisk dimension i historien” av vattnets betydelse.