sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Gravkyrkan renoverad. Kard. Sandri: Ingen kan släcka påskens ljus


På onsdagsmorgonen hölls en ekumenisk ceremoni för att fira att restaureringen av Gravkyrkan i Jerusalem har avslutats. Från katolsk sida talade msgr. Pierbattista Pizzaballa, apostolisk administratör vid det latiska patriarkatet i Jerusalem och msgr. Giuseppe Lazzarotto, apostolisk delegat i Jerusalem, som läste upp prefekt för Kongregationen för de orientaliska kyrkorna kardinal Leonardo Sandris budskap till ceremonin. Här följer budskapet.

Jag har med mycket stor glädje och belåtenhet fått nyheten att restaureringsarbetet och konserveringen av Gravkyrkobyggnaden, kristendomens kulturarv, har avslutats. Arbetet inleddes för precis ett år sedan 22 mars 2016 under den grekiska patriarkens ledning, i samförstånd med den armeniska patriarken och Heliga Landets kustodie och som under hela restaureringsarbetet har visat flit för att genomföra projektet.

Samarbetet med Heliga Landets, Mellanösterns och hela världens länder och deras generositeten för restaureringen av denna av alla kristna vördade plats uppskattas mycket.

Sedan över 2000 år tar sig de troende till Jerusalem för att knäböja framför den tomma graven, där Jesus kropp lades, och tron bekräftas att vi är barn av levande Gud, genom den uppståndne Kristus som verkar i historien precis som de gamla orden i den latinska liturgin sjungs: “Mors et Vita duello conflixere mirando: Dux vitae, mortuus, regnat vivus”. (Ur Victimae paschali)

Dödens grav har blivit livmoder och den är en källa till ljus, glädje, frid och seger för hela kyrkan och hela mänskligheten. Denna heliga plats lyser upp miljontals pilgrimers hjärtan och liv och inbjuder att leva i hoppet bland mycket smärta och lidande. Vid de dagliga firandena av de olika riterna invid den tomma gravens bergvägg inges alltid nytt mod hos det kristna folket i Heliga Landet och Mellanöstern som är så prövade av spänningar och konflikter. Ingen kan släcka eller dämpa glansen av påskens ljus som har spridit sig härifrån till hela världen.

I påven Franciskus namn skulle jag i denna högtidliga ceremoni vilja uttrycka broderlig tacksamhet till de olika kyrkorna som med kärlek bevarar denna helgedom för kristet vittnesbörd, dialog och respekt, även till de länder som har bidragit till restaureringen.

Tillsammans med er ber jag att uppståndne Kristus ger vår tro styrka att vara män och kvinnor med förmågan att sprida förnyad entusiasm och komma närmare en full gemenskap mellan de kristna kyrkorna genom budskapet som genljuder vid den tomma graven: Cristòs anèsti: alithòs anèsti!, Kristus är uppstånden! Han är sannerligen uppstånden!