sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Ett mirakel i Norcia på den helige Benedictus festdag


Den 21 mars på den helige Benedictus festdag hände något som har lämnat många häpna i den lilla staden Norcia som skadades kraftigt under jordbävningen den 30 oktober. Klosterbasilikan vigd till helgonet på stadens torg totalförstördes vid jordbävningen som nådde 6,5 på Richterskalan, och brandkåren har arbetat sedan dess med det berg av bråte för att nå kyrkans krypta, även den helt ihop rasad.

Men på tisdagen lyckades brandmännen äntligen ta sig ner i kryptan och fann då till sin förvåning att statyn i kryptan över den helige Benedictus inte bara var helt oskadd, men den hade inte ens fallit omkull, i en krypta som för övrigt var kraftigt förstörd. Chockade bar brandmännen ut statyn av helgonet på torget, ur ruinerna av den antika kyrkan. Traditionen säger att det var just där, i nischen i kryptan som den helige Benedictus och hans syster heliga Scolastica föddes på. Stadens befolkning var djupt berörda av att se statyn, och borgmästaren Nicola Alemanno sa: "Det är en stor nyhet, både statyn i kryptan och statyn på torget står oskadda efter jordbävningen. Alla andra monument i staden är förstörda förutom statyerna av vårt helgon”.

De troende i staden vet att den helige Benedictus inte överger sina trogna och på sin festdag fick de återigen ett tecken som visar på hans beskydd.

”Återuppbyggnaden av S:t Benedictus basilika  är inte bara en solidarisk plikt”, sa EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, på festdagen för skyddshelgonet för både Norcia och Europa, ”utan även en symbolisk handling som svar på behovet att återuppbygga territoriets kulturella, sociala och historiska arv, och som en förutsättning för återupptagandet av det jordbävningsdrabbade områdets ekonomiska verksamhet.”

Firandet av festdagen ägde rum framför den trasiga basilikan på stadens torg, och det var Msgr. Boccardo som läste upp Junckers hälsning för de samlade. Biskopen hade skrivit till Juncker för att tacka honom för det engagemang som visats för återuppbyggnadet av basilikan. Junckers svar lästes upp efter mässan i Norcia. Till högtiden hade brandmännen byggt en kyrkoklocka med en trästruktur, och för första gången sedan den kraftiga jordbävningen, den 30 oktober, ringde kyrkoklockan på nytt i Norcia. Efter mässan följde en processionen med den helige Benedictus reliker.

I brevet skriver Juncker att återuppbyggnadet av basilikan bara är en del av EU:s bidrag till det jordbävningsdrabbade området, i centrala Italien, sedan den första jordbävningen den 24 augusti 2016, och han skriver att han ser fram emot att besöka staden när arbetet påbörjats.

"Med korset, boken och plogen, eller bön, studier och arbete, spred den helige Benedictus de kristna värderingarna och det benediktinska arvet uppmanar oss återigen till att bygga ett Europa som inte kretsar kring ekonomi utan kring människans värdighet”, sa msgr. Boccardi.