sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven till ungdomarna "Anförtro Jungfru Maria era liv, ni kommer inte att ångra er!"


Den 21 mars publicerades påven Franciskus budskap inför världsungdomsdagen 2017 som firas lokalt i den katolska kyrkans stift runt om i världen. Det är den XXXII VUD som infaller på Palmsöndagen, och påven har valt temat ur Lukasevangeliet ”Stora ting låter den Mäktige ske med mig”(Luk 1:49).

För att budskapet ska ha en större spridning har man i år valt att låta påven Franciskus själv presentera det i ett videobudskap till ungdomarna runt om i världen i vilket vissa frågor som tas upp i dokumentet presenteras, som en inbjudan att påbörja den andliga resa som har nästa stora internationella VUD i Panama 22-27 januari  2019, som mål.

Så här säger den helige fadern i videoklippet:

”Kära ungdomar,

Med vårt möte på Världsungdomsdagen 2016 i Krakow levande i minnet, har vi börjat vår vandring till nästa destination som, om Gud vill, kommer att vara i Panama 2019. För mig dessa är mycket viktiga stunder i möte och dialog med er mycket viktiga, och jag tänkte att denna vandring bör ske i linje med förberedelserna inför nästa biskopssynoden, som är tillägnad er ung.

Vår Moder, Jungfru Maria, leder oss under denna vandring, och fyller oss med sin tro, samma tro som hon uttrycker i sin lovsång. Maria säger: ”Stora ting låter den Mäktige ske med mig” (Luk 1:49). Hon vet hur man tackar Gud, som har sett hennes litenhet, och som ser de stora ting som Han förverkligar i hennes liv; och hon beger sig iväg för att besöka sin kusin Elisabet, som är äldre och behöver hennes närhet. Hon stannar inte hemma, hon vill inte ligga bekvämt och säkert på soffan, utan att någon stör. Hennes tro driver henne, tron är hjärtat i hela vår Moders liv.

Kära ungdomar, Gud ser på er och kallar er, han ser all den kärlek ni har att ge. Som den unga flickan från Nazareth kan ni göra världen till en bättre plats, och lämna ett avtryck som markerar historien, ert och många andras med er. Kyrkan och samhället behöver er. Med er inställning, ert mod, med era drömmar och ideal, faller de paralyserande murarna och nya vägar öppnas som leder oss till en bättre, rättvisare, mer mänsklig och mindre grym värld.

Under denna vandring, uppmuntrar jag er att ha en förtrolig och vänskaplig relation till heliga Jungfru Maria. Hon är vår moder. Tala med henne som till en mor. Tacka tillsammans med henne för trons dyrbara gåva som du har fått från dina förfäder, och anförtro henne hela era liv. Som en god mor lyssnar hon på er, omfamnar er, älskar er, och följer er. Jag försäkrar er att om ni inte kommer att ångra det. Ha en god pilgrimvandring till världsungdomsdagen 2019. Gud välsigne er.”