sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven Franciskus reser till Egypten i slutet av april


På lördagen meddelade den Heliga Stolen att påven Franciskus ska resa till Egypten den 28 och den 29 april. Påven har blivit inbjuden av president, Abd al-Fattah al-Sisi, av den katolska kyrkans lokala biskopar, av Hans Helighet den ortodoxa koptiska patriarken Tawadros II och Grand imamen i Al-Azhar-moskén, Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayyib. Glädjen är stor i det nordafrikanska landet, särskilt i den koptiska katolska gemenskapen. Vatikanradion har talat med Msgr. Antonios Aziz Mina Giza, biskop emeritus.

”Påvens besök är en välsignelse för oss, för kyrkan och för alla människor i Egypten, som välkomnar honom med stor glädje. Vi är glada över att han har tackat ja på vår önskan att komma och välsigna vårt land. Besöket påminner oss om det den helige påven  Johannes Paulus II gjorde år 2000, under jubelåret”, sa msgr. Giza. Han fortsätter med att beskriva de kristnas situation i landet, och säger att landet är på väg ut ur en svår period och är i behov av hela världens hjälp och stöd. Som kristna lever vi en gynnsam stund för religionsfriheten.

Påven Franciskus besök har även som mål att främja dialogen med den muslimska världen och msgr. Giza understryker att ”det finns en stor önskan och vilja att fortsätta denna dialog, eftersom den är nödvändighet. Man kan inte leva i denna värld utan dialog mellan alla folk, nationer, och i synnerhet mellan religioner, för att finna en väg mot samexistens – oavsett vad som skiljer oss, men att hitta det som förenar oss.”

”Egypten har alltid haft en kosmopolitiskt samhälle, som den kulturella mötespunkt landet alltid har varit under historien. Vi har gått igenom en period som kännetecknas av extremism, men vi måste återvända till rötterna av vår natur som fredliga människor som vill föra dialog och leva i fredlig samexistens.”

Msgr Giza avslutar med att säga att han tror att påvens röst är viktig i världen, och landet väntar nu på hans budskap till dem, och tackar påven för att han med sin närvaro uppmärksammar landet och folket i Egypten.