sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Biktstolen ska alltid vara öppen - som Guds öppna hjärta


Deltagarna vid Apostoliska penitentiariets (Paenitentiaria Apostolica) årliga kurs bjöds till audiens hos påven Franciskus fredagen 17 mars och i sitt tal sa han sammanfattningsvis:

Penitentiariet är den slags domstol som jag verkligen tycker om, därför att den är en barmhärtighetens domstol dit man vänder sig för att få den nödvändiga medicinen för själen, som är den gudomliga barmhärtigheten! sa påven och frågade sig hur man blir en bra biktfader för de troende och gav tre riktlinjer:

En god biktfar är först och främst en sann vän av Jesus, den gode herden och det betyder att ”odla” bönen. Utan denna vänskap är det svårt att låta detta faderskap mogna. En biktfar som ber vet mycket väl att han själv är en förlåten syndare. Så bönen är garantin för att undvika hårdheten i att döma syndaren och inte synden.

För det andra är en god biktfar en Andens man. Hur mycket ont kommer inte till kyrkan av att man inte urskiljer? Och hur mycket onto kommer inte av själar som inte agerar genom Heliga Andens ödmjuka lyssnande och Guds vilja?  Biktfadern ska inte styras av sin egen vilja och inte undervisa kyrkans doktrin. Han ska bara följa Guds vilja i full gemenskap med kyrkan som han tjänar.

Urskillning är också viktig för att upptäcka andliga eller psykiska störningar. Vid andliga störningar ska biktfadern inte tveka att vända sig till stiftets exorcist. Påven la här till att exorcisterna måste väljas ut med stor omsorg och försiktighet.

För det tredje: Biktstolen är en sann plats för evangelisation därför att där sker mötet med Guds barmhärtighet och ansikte.

Även om det är en kort dialog med personen som biktar sig är biktfadern kallad att urskilja det viktiga i personens andliga vandring och ibland att på nytt förkunna trons grund och evangeliets budskap.

Påven la till att bikten ska prioriteras i det pastorala arbetet. Var snälla att undvika skyltar som Bikt endast måndagar och onsdagar den och den tiden sa påven och bad biktfäderna att hålla den öppen eftersom den är Guds öppna hjärta.