sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Helgon

Saligförklaring av martyren Josef Mayr


Kardinal Amato berättar om Josef Mayr-Nusser som saligförklaras i Bolzanos domkyrka lördagen 18 mars.

Martyren Josef Mayr föddes i Nusser utanför Bolzano i norra Italien 27 december 1910. Han arbetade som kassör i två företag. När han var 24 år valdes han till ordförande för katolsk aktion i sitt stift Trento och hans dagar fylldes av arbetet och hjälpinsatser för fattiga. Han gifte sig och fick barn och 1944 blev han kallad till SS träningsläger och ombads avlägga ed till führern men han samvetsvägrade för sin tro. Han dömdes till döden och förflyttades till koncentrationslägret i Dachau i Tyskland men dog under tågresan 24 februari 1945 i sviterna efter misshandel i fängelset.

Hans vän och assistent vid katolsk aktion fader Josef Ferrari sa vid mässan då de fått nyheten om hans död: En stor man, en strålande kristen, sanningens hjälte och bekännare av tron. Påven Franciskus skrev i sitt apostoliska brev: lekman, familjefar, martyr som trogen doplöftena endast erkände Kristus som sin Herre och vittnade och offrade sitt liv för detta.  

Fångarna var instängda i vagnarna under förfärliga omständigheter och hans skador från fängelset kunde inte hållas rena så han dog av sviterna. En ung ss-soldat vittnade om att Josef aldrig klagade och att han sa Välsignad vare Gud till dem som försökte hjälpa honom på något sätt.

I ett brev till fru Mayr skriver vaktsoldaten: “Tidigt på morgonen gav han sin själ åt Gud. Hans medfångar berättade att han förutom några skedar soppa gav maten han fick till dem som var ännu hungrigare. När vi sen hittade nya testamentet, en mässbok och en rosenkrans bland hans saker förstod jag att en sådan kristen inte kunde förråda sina kamrater. Han dog för Kristus, det är jag säker på nu 34 år efter hans död. Kära fru Mayr! Även om det inte är mycket jag kan berätta om detta är jag hur som helt starkt övertygad om att jag har tillbringat 14 dagar i omänskliga situationer tillsammans med ett ”helgon”. Nu är han min stora förbedjare hos Gud.”

Kardinal Amato berättar att Josef var stolt över sin katolska identitet. För honom var inte katolicismen en formell verklighet utan källan till att ädelt vara Jesu lärjunge och kyrkans barn. I ett tal sa han: Vi vill vara som en surdeg och  försöka omforma vår värld inifrån i en kristen anda i ord och handling.

I en artikel från 1938 kommenterade han Johannes döparens vittnesmål  med orden: Han kom som ett vittne, för att vittna om ljuset.

Salige Josef kan lära oss idag vad modet att vittna om Kristus och evangeliet är och visa kärlek till sanningen och respekt för samvetet och hålla mottagande familjeideal och barnuppfostran högt. Så berikar han kyrkan och visar glädjen i att konsekvent följa evangeliet i samtidens mänsklighet som ett motgift mot samhällets onda krafter. Under de senaste åren har Benedictus XVI och sedan påven Franciskus ofta upprepat att när kristna blir som surdeg, ljus och jordens salt blir de också liksom Jesus föremål för förföljelse och tecken på missförhållande.