sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen: Kvinnors ekonomiska egenmakt stärker alla


Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr. Bernardito Auza talade vid kommissionen för kvinnors ställning i samhället vid möte som pågår 13-24 mars på temat kvinnors ekonomiska egenmakt i en föränderlig arbetsvärld.

Han poängterade att samhällsledare och privata institutioner bemöter kvinnor mer rättvist om de accepterar en total jämlikhet i varje kvinna och mans värdighet och samtidigt respekterar deras olikheter.

Dessutom att kvinnor bemöts mer rättvist om man ser deras värde just som kvinnor inom arbete och familj och även i sitt uttryckssätt. 

Med sina gåvor kan kvinnor genom sitt arbete och engagemang både lära och vittna om förhållandet mellan män och kvinnor och deras delade ansvar att tjäna varandra.

Msgr. Auza talade sedan om hur världens människohandel hotar många kvinnliga migranter och flyktingar. Deras dignitet och mänskliga rättigheter måste respekteras genom att ge dem möjligheter till värdiga arbeten.

Heliga Stolen uppskattar FN:s erkännande av kvinnors unika bidrag inom områden som mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, konfliktförebyggande och lösande insatser och dess ansträngningar att integrera kvinnor i sina program och sin politik.

Påven Franciskus har anmält en slags stelhet som hindrar utvecklingen av varje individ genom att anse att det inte är manligt att hålla på med konst och dans och inte kvinnligt att ha ledarpositioner. Man ser framsteg på detta plan men samtidigt finns det tecken i världen på att kvinnor inte får likvärdig lön, vård och socialt skydd. De har svårare att få anställning med tanke på graviditet och familjeomsorg.

Problematiken med kvinnors ekonomiska egenmakt ligger i kvinnors vilja att arbeta men även ta hand om barn och familj. Samhället och företag måste finna kreativa sätt att bemöta denna utmaning.

Påven talar om att män inte blir mindre manliga om de tar sig an hushållsarbete och barn utan att det är sunt men att det inte betyder att förminska fadersgestaltens värdighet.

Kvinnors obetalda arbete bidrar till varje lands ekonomiska utveckling. Om de inte tog hand om barnen och de äldre i sina familjer skulle samhället få göra det för stora kostnader. Värdet i sig själv att ta hand om familjen är dessutom enormt stort.

För att bygga en bättre värld krävs kompletterande samarbete mellan män och kvinnor. Kvinnors ekonomiska egenmakt stärker alla.