sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Dansk \ Norsk / Dansk

Pave Frans: Forklarelsen viser vejen frem til påske og opstandelsen


Pave Frans besøgte søndag eftermiddag det romerske sogn Den hellige Magdalene af Canossa, hvor han mødtes med unge, syge og ældre, før han fejrede messe med menigheden.

Paven indledte sit besøg med en samtale med menigheden børn og unge på sognets sportsplads

Den hellige Fader mødtes også med forældre og de nyfødte, som var blever døbt i løbet af året, og med sognets ældre og syge i menighedshuset.

I n række såkaldte “off-the-cuff” bemærkninger sagde paven til de svagelige og ældre, at "sygdom er et kors - som vi ved- men korset er også altid et frø, der fører til liv og ved at bære det er man i stand til at give så meget liv til mange mennesker, selv uden at vide det. Men i Himlen vil det blive kendt. Tak til jer, sagde han, for at bære jeres sygdomme på denne måde. "

Pave Frans mødtes derefter med sognebørn, som er aktive i trosoplæring og pastoralt opsøgende arbejde som forberedelse til bodens sakramente.

Pavens besøg blev afsluttet med fejringen af ​​messen i sognekirken.

I sin prædiken reflekterede paven over dagens evangelie læsning, der fortæller om Jesu forklarelse på bjerget

Han talte om de “Jesu to ansigter", det “strålende” under forklarelsen", og det andet er hans lidelse og korsfæstelse, da "han blev gjort til synd for os" (jvf 2 Kor 5,21).

Pave Frans sagde, at Kirken "i denne fastetiden er på vej mod påske, mod opstandelsen. Med den, der kommer fra forklarelsen vi går videre, sagde han, hvor vi ser dette enestående, smukke ansigt, hvilket er det samme ansigt som opstandelsens og det samme som vil vi finde i himlen. "