sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven: Bär vidare Guds kärlek till andra


Påven talade vidare om det kristna hoppet vid onsdagsaudiensens katekesundervisning och sa sammanfattningsvis:

Under vår pågående katekesundervisning om det kristna hoppet talar vi idag om glädjen som hoppet ger oss i vår dagliga välgörenhet. Vi vet hur svårt det är att älska som Herren ber oss om och hur kärleken kan fläckas av egenintressen. Det är viktigt att komma ihåg att kärlek och välgörenhet är en nåd och frukten av vårt möte med Guds kärlek. Paulus påminner oss om att Herrens nåd förlåter våra synder, läker våra hjärtan och gör oss till bärare av hans egen villkorslösa kärlek. Våra ansträngningar att älska våra bröder och systrar med en ren och oegennyttig kärlek är vårt svar på den kärlek som vi har fått av Kristus. Låt oss i vår mänskliga svaghet be till vår Herre dagligen att förnya Hans kärlek inom oss och göra det möjligt för oss vittna om den till andra, särskilt till de mest behövande. Så kan vi uppfylla apostelns befallning att glädjas i hoppet (Rom 12:12) i vår strävan att växa i livet genom kärlek och välgörenhet och visa andra vägen till Faderns barmhärtiga kärlek.