sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Den som dör med Kristus uppstår med Kristus"


Omkring 35 000 personer hade samlats på söndagen på Petersplatsen för att be Angelus tillsammans med påven Franciskus vid tolvslaget. Den andra söndagen i fastan firar kyrkan  Kristi förklaring (jfr Matt 17,1-9), och påven uppehöll sig på betydelsen av denna dag inför den kommande korsfästelsen.

Jesus tog med sig tre av apostlarna Petrus, Jakob och Johannes, och gick upp med dem på ett högt berg, och där hände detta märkliga fenomen: Jesu ansikte "sken som solen och hans kläder blev vita som ljuset" (v . 2). Herren lät den gudomliga härligheten lysa i sin egen person, den härlighet som man med trons hjälp kunde förstå genom hans förkunnelse och hans mirakulösa gärningar. Vid Kristi förklaring, på berget, uppenbarar sig även Moses och Elias, som "talar med honom" (v. 3).

Ljuset som kännetecknar denna extraordinära händelse har ett symboliserande syfte: att belysa lärjungarnas sinnen och hjärtan så att de tydligt kan förstå vem deras Mästare är. Ett plötsligt ljussken som visar på Jesu mysterium och som belyser hela hans person och hans historia.

När han nu beslutsamt har tagit in på vägen till Jerusalem, där han kommer att få lida till döds på korset, vill Jesus förbereda de sina för denna skandal – korsets skandal. Det är en för stor skandal för deras tro, och samtidigt vill Han förebåda uppståndelsen och manifestera sig som Messias, Guds son. Jesus förbereder dem för den sorgliga smärtsamma stunden. Han var på väg att visa sig som en annan Messias än den de väntade, som den Messias de föreställde sig, så som Messias skulle vara: Jesus skulle inte visa sig som en kraftfull kung i härlighet, utan som en ödmjuk och obeväpnad tjänare; inte som en rik storherre, vilket är ett tecken på välsignelse, utan som en fattig man som inte har någonstans att vila sitt huvud; inte som en patriark med stor avkomma, utan som en ensam man utan hem. Det är verkligen en uppochnedvänd uppenbarelse av Gud, och den mest skandalösa delen av denna bakvända uppenbarelse är korset. Men det är just genom korset, som Jesus når uppståndelsens härlighet, som är slutgiltig, inte som denna uppenbarelse på Kristi förklaring som varade en kort stund, ett ögonblick.

Kristi förklaring på berget Tabor var inte bara viljan att visa sig i sin härlighet för sina lärjungar, inte för att förhindra dem att gå igenom korset, utan att ange var korset  bär. Den som dör med Kristus, uppstår med  Kristus. Korset är porten till uppståndelsen. De som kämpar med honom, kommer att segra med honom. Detta är det hoppfulla budskap som Jesu kors förmedlar, och som ger oss styrka i vår existens. Det kristna korset är inte något att hänga på väggen i sitt hem, eller bära som en prydnad runt halsen – det kristna korset är en påminnelse om den kärlek med vilken Jesus offrade sitt liv för att rädda mänskligheten från det onda och från synden. Låt oss under denna fastetid kontemplera den kostfäste Kristus: korset är en symbol för den kristna tron, en symbol för Jesus, som dog och uppstod för oss. Låt korset markera etapper under fastans gång, för att bättre förstå allvaret i synden och värdet av Frälsarens uppoffring som har räddat oss alla.

Må den heliga Jungfru Maria, som har betraktat Jesu härlighet, dold i hans mänsklighet, hjälpa oss att vara med honom i tyst bön, att bli upplysta av hans närvaro, för att kunna få se hans härlighet återspeglad i vårt hjärta under våra mörkaste nätter.”

Efter Angelus uppmärksammade påven Franciskus den allvarliga branden i Guatemala, som bröt ut i ett familjehem, Casa Refugio Virgen de la Asunción, för utsatta kvinnor. De inneboende unga kvinnorna dog eller skadades i branden. ”Må Herren ta emot deras själar, läka de sårade och trösta deras sörjande familjer och hela nationen. Jag ber er även att be tillsammans med mig för alla flickor och pojkar som utsätts för våld, övergrepp, utnyttjande och krig. Detta är en pestsmitta, detta är ett dolt skrik som måste höras av oss alla. Vi kan inte fortsätta att låtsas att inte se och inte lyssna!”