sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven: Bara den som kan vara tyst kan lyssna till andras behov


Volontärerna vid italienska telefonjouren Telefono Amico Italia, Väntelefonen Italien togs emot av påven Franciskus i Clementinasalen i Vatikanen i samband med jourens 50-årsfirande. Han talade med dem om vikten av deras arbete i ett samhälle där många personer är ensamma och som ingen lyssnar på. I den utbredda likgiltigheten, den alltmer virtuella och mindre personliga kommunikationen, bristen på starka värderingar att bygga livet på och i en kultur där det är viktigt att äga och synas är det viktigt att uppmuntra till att föra dialog och lyssna.

Genom dialogen lär vi känna varandra och förstå varandras behov och den är ett uttryck för välgörenhet – om det fanns en bättre och ärligare dialog skulle frågor inom familjer, arbetet och politiken lättare lösas.

För att sann dialog ska kunna föras krävs förmågan att lyssna, som tyvärr inte är så utbredd. För att lyssna behövs tålamod och uppmärksamhet. Bara den som kan vara tyst kan lyssna: Gud själv är det bästa exemplet på lyssnandet: varje gång vi ber hör han oss, utan att be om något i gengäld och han föregår oss till och med och tar initiativ. Det att lyssna, som Gud är modellen för, uppmanar oss att bryta ner murar av missförstånd, att skapa broar för kommunikation, övervinna isolering och inneslutning i en liten värld.

Påven avslutade sitt tal till välgörenhetsarbetarna med att anförtro dem Jungfru Marias beskydd, hon som är tystnadens och lyssnandets kvinna och välsignade dem och deras medarbetares arbete och alla dem som de ”möter” via telefon.