sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Rättvisa \ Fred

Spaniens biskopar "Surrogatmoderskap är att driva kommers på människor"


De spanska biskoparnas talesman fader Gil Tamay sa under en presskonferens att “kyrkans hållning och den kristna moralen är i linje med den Europeiska domsolen angående de mänskliga rättigheterna". “Vi anser att surrogatmoderskapet utgör ett utnyttjande av kvinnorna och även av barnen som skall födas, som med det förvandlas till konsumtionsföremål”.

“Personer har inget pris och ett barn är inte en rättighet utan en gåva”. Fader Tamay framhåller klart och tydligt att surrogatmoderskapet är kommersialisering. “Vi måste upphöra att använda eumfemismer. Om vi talar om uthyrning av livmoder så är det uthyrning”.

Kyrkan uppmanar  personer som önskar uppleva faderskapet och moderskapet att göra det genom adoption och mottagandet av personer som befinner sig i svårigheter, särskilt barn. Fader Gil Tamayo betonar att biskoparna av denna orsak flera gånger har vädjat om mer flexibla lagstiftningar som underlättar adoptionerna och samtidigt garanterar barnets rättigheter. Han framhäver också de affektiva banden som uppstår mellan den havande kvinnan och barnet som skall födas och lägger tonvikten på problemen som rör barnens personliga identitet när de föds av en surrogatmoder. “Även om dessa personer har samma värde och värdighet som varje människa kommer de alltid att vara frukten av ett ekonomiskt avtal”.