sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Msgr. Tomasi besökte flyktingläger i Mellanöstern


Kardinal Roger Mahony och ärkebiskop Silvano Maria Tomasi har i 10 dagar besökt flyktingläger i Libanon, Jordanien, Irak och Grekland. Torsdagen 9 mars möttes sektionen för migranter och flyktingar inom påvliga avdelningen för mänsklig utveckling  i Vatikanen och msgr. Tomasi berättade sedan för Vatikanradion om erfarenheterna. 

De har mött flyktingar från Syrien, hemhjälpsarbeterskor från Etiopien och Filippinerna, flyktingar från Irak och särskilt kristna från Niniveslätten. Mötena har lärt dem två viktiga saker berättar han, först och främst konsekvenserna för människor av felaktig politik som grundar problemlösningen på krig och våld och som skapar ett enormt stort mänskligt lidande.  För det andra att det ändå finns generösa personer som är redo att hjälpa till och göra allt för att dessa folk kan leva vidare på ett så drägligt sätt som möjligt.

Alla som de har besökt, kristna, yazidier och muslimer, både sunniter och shiiter applåderade när påven Franciskus nämndes och sa att hans röst behövs.  

Kardinal Mahony och msgr. Tomasi ville med sina besök hos flyktingarna ge ett budskap om hopp och Tomasi säger att vi inte ska vara rädda för våra bröder i nöd utan gå till botten med dessa problem. EU, USA och andra länder är generösa och ger hundratals miljoner dollar för humanitär hjälp, men man frågar sig om det inte vore klokare att se till vad som skapar flyktingströmmarna, föra dialog och förhandla. Msgr. Tomasi avslutar: Snarare än att ge allmosor för att avhjälpa de onda konsekvenserna av denna politik, är det bättre att använda den offentliga makten på ett klokt sätt och inte ta dåliga val som våld som problemlösning.