sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Msgr. Jurkovic i FN "Likgiltigheten för förföljelsen på kristna är ohållbar"


Världen är i kris och i den religiösa förföljelsen faller de kristna som främsta offer, och nyckeln för att ta itu med den är ett kraftfullt erkännande av den första och viktigaste av de mänskliga rättigheterna, religionsfrihet. Msgr. Ivan Jurkovic, Heliga Stolens permanenta observatör i FN i Genève, talade på onsdagen under mötet som fokuserade på fredlig samexistens, för att stödja de kristna och andra kommuniteter.

"Vi bevittnar en stadig försämring av religionsfriheten, trots många insatser att främja och stärka den”, påpekade msgr. Jurkuvic, ”trots att betydelsen av religion ökar både individuellt och offentligt."

Han underströk att religionsfriheten bör vara fria från begränsningar och restriktioner, och att den måste skyddas av myndigheter och det internationella samfundet. Det är nödvändigt att reagera på det förskräckliga våldet mot kristna, så att det inte faller offer för den globaliserade likgiltigheten.

Han talade särskilt om förföljelse av kristna i Mellanöstern, värre än de första århundradena, och påminde om värdet av att offentligt få leva sin tro: ”De olika religiösa traditionerna tjänar samhället med det  budskap de förkunnar; omvändelse, förlåtelse, uppoffring för det gemensamma bästa, medkänsla för de behövande.

I en värld med en svag värdegrund försvagas de etiska normerna, och den teknokratiska måttstocken sprids som syftar till att eliminera alla olikheter och traditioner i en ytlig sökning av enighet. Den Heliga Stolen menar att religioner både har rätt och skyldighet till att öppet säga att man kan bygga ett samhälle där en sund mångfald i respekt för olikheter och värden, är en nödvändig allierad i försvaret av den mänskliga värdigheten på vägen till fred i vår värld.”