sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Kyrkan i San Salvador ber om lag mot urskillningslös gruvdrift


Ärkestiftet i San Salvador mobiliserar sig mot urskillningslös utvinning av metaller i landet och samlade folk till en demonstration på torsdagen 9 mars framför nationalförsamlingen för att kräva godkännande av en lag i detta avseende. De överlämnade tusentals underskrifter för en lag som förbjuder metallutvinning i landet.

Ärkebiskop av San Salvador José Luis Escobar Alas, rektor för Centralamerikanska univeristetet  Andreu Oliva, chef för universitetets institution för mänskliga rättigheter José María Tojeira och andra katolska företrädare presenterade projektet för parlamentet och förklarade att lagen snarast bör antas på grund av utvinningsindustrins allvarliga konsekvenser på miljön. I slutet av februari avvisade invånarna i Cinquera, som ligger 7 mil nordöst om huvudstaden, gruvprojekt i området. 98% av invånarna röstade mot dem. Tidigare har invånarna i San José las Flores, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad och Arcatao reagerat likadant och enligt ärkestiftet och miljöorganisationer är detta en tydlig signal till parlamentet för att godkänna en lag som förbjuder urskillningslös exploatering av miljön.