sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Intervjuer

Musik och kyrka: Inwoods katolska musik uppskattas av anglikanerna


Den engelska kompositören Paul Inwood var en av de inbjudna talarna vid konventet i Vatikanen om Musik och kyrka 2-4 mars och han fokuserade i sitt tal på frågan vilken musik som passar för kyrkorummet. Räcker det med att musiken är andlig eller mediativ eller krävs det en ytterligare dimension? Paul Inwood är liturgist, organist, kördirigent och har bland mycket annat skrivit hymnen till Barmhärtighetens jubelår Misericordes sicut pater. Vatikanradion fick några ord med honom om den nyskrivna kyrkomusiken. 

Lyssna här:  

Ska kyrkomusiken utvecklas och isåfall hur?

Ja, den måste alltid utvecklas. För att kyrkan är en organisk och dynamisk verklighet och musiken som används vid firandet måste växa precis som folket växer och ändras. Men hur beror på var du är. Vid denna konferens har man talat mycket om musik i var och ens situation tvärtemot den musik som framförs i Peterskyrkan där situationen är en helt annan. Jag tror inte att alla kan följa en lag. Det försökte kyrkan göra förr och det fungerade inte och det skulle inte fungera nu, så nyckeln till det vi måste göra är att urskilja och det handlar om god och passande urskiljning och försöka att inte använda det som har andra syften.

Är det någon skillnad musiken du skriver för anglikanska kyrkan och katolska kyrkan?

Nej, anglikanerna verkar faktiskt tycka om min katolska musik så jag försöker att inte ändra någonting. Tidigare skrev jag mycket för Taizérörelsen, på 80 och 90-talen, och har utvecklat många ekumeniska kontakter, så jag är väldigt bekväm med att arbeta med och skriva för  anglikaner, metodister, baptister osv.

Du berättade i ditt tal vid konventet att du skriver modal musik, är det för att komma närmare naturtonserien?

Jag har aldrig tänkt på det sättet utan alltid på kyrkotonarterna eftersom de har en särskild smak och tonfärg.

Du lät oss höra på valsång och hur musiken kan inspireras av naturen.

Det var ett experiment som vi gjorde för 30 år sedan och det var för att ställa frågan om man såg det som legitimt eller som en gimmick. I det fallet tycker jag att det var känsligt gjort och det fungerade, men jag tycker att man ska se upp med att göra gimicks där musiken styr istället för att vara medlet.

Skriver du någon musik för närvarande?

Jag skriver mycket för närvarande. Jag har två pågående uppdrag och jag arbetar på ett mycket stort projekt med responsoriepsalmer för en amerikansk förläggare och så vidare. Mycket musik på gång de närmaste 12-18 månaderna.