sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Msgr. Auza: 40 miljoner offer för människohandel


“Heliga Stolen och kampen mot människohandel” var temat på msgr. Bernarito Auzas tal i samband med invigningen en ny kurs om globalisering och migration vid Fordham University i USA.

Han berättade att människohandeln i världen är mycket utbredd. Enligt nya beräkningar är 40 miljoner offer för den och det tillkommer omkring 3 miljoner varje år. Nästan 80 % av offren är kvinnor och barn. Denna handel ger en vinst på över 32 miljarder dollar om året.

De enormt stora tekniska framsteg som görs får oss att tro att slaveriet är något som hör till det förflutna, men när man undersöker hur det ser ut idag ökar den. Den när konflikter och fattigdom och har inga gränser – inget land är immunt.

Människohandeln hör samman med globaliseringens negativa sidor och migrations- och flyktingströmmar. Msgr. Auza påminde om att det enligt FN fanns 250 miljoner migranter i världen år 2015. Jämfört med år 2000 var det en ökning på 40%. 2015 var  65 miljoner personer på flykt från sina hem på grund av förföljelse, konflikter och våld. Dessa siffror återspeglar ofta moderna former av slaveri och lidande för miljontals utsatta och sårbara människor och sårbara.

Msgr. Auza sa att internationella samfundet måste  försäkra sitt åtagande att eliminera denna varära. Katolska kyrkan engagerar sig starkt i människohandel och påven Franciskus visar klart i ord och handling att en av hans prioriteringar att kämpa mot den. Som han sa i sitt tal till FN:s generalförsamling 25 september 2015: “Man måste se till att våra institutioner verkligen kämpar effektivt mot detta gissel”. “Man måste ta till konkreta och omedelbara åtgärder”.