sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Dansk \ Norsk / Dansk

Pave Frans: Giv Biblen samme opmærksomhed som mobiltelefonen


Pave Frans søndag opfordrede kristne til at lytte til Bibelen med samme iver som de tjekker deres mobiltelefoner for meddelelser.

 Ved pavens ugentligt Angelus velsignelse på Peterpladsen opfordrede han i søndags de tilstedeværende til at give Bibelen samme plads i dagligdagen som deres mobiltelefoner og spurgte: 

"Hvad ville der ske, hvis vi vendte om, når vi glemmer den, hvis vi åbnede den flere gange om dagen, hvis vi læser budskabet om Guds indeholdt i Bibelen på sammen måde som vi læser meddelelser på vores mobiltelefoner? "
Bibelen, forklarede han, indeholder Guds ord, det mest effektive redskab til at bekæmpe det onde og holde os nær til Gud.
Det er klart, sagde Frans, at sammenligningen mellem Bibelen og mobiltelefon modsætningsfyldt, men det får os til at reflektere.
"Hvis vi altid bar Guds ord i vore hjerter, ville ingen fristelse distancere os fra Faderen, og ingen forhindring ville føre os væk fra vejen mod det gode" sagde han.
 
Han påpegede, at på denne første søndag i fasten, fortæller Matthæusevangeliet om Jesu fyrre dage i ørkenen, og om, hvordan han blev fristet af Djævelen.
 
Med sine fristelser, sagde paven, ønskede Satan at føre Jesus væk fra ​​lydighedens og ydmyghedens vej - fordi han vidste, at det var måden at overvinde det onde på - og han ville have ham til at tage den falske genvej til herlighed og succes.
 
"Men djævelens giftige pile er alle" blokeret "af Jesus med det skjold  som Guds ord er", sagde han og påpegede, at Jesus aldrig bruger sine egne ord, men kun Guds ord, og dermed, fyldt med Helligåndens kraft, krydser han sejrrigt ørkenen.
 
Pave Frans inviterede alle kristne til at følge i Jesu fodspor i løbet af fastens fyrre dage og at udkæmpe den åndelige kamp mod det onde med styrken af ​​Guds ord.
 
"Det er derfor, sagde han, det er nødvendigt at blive fortrolig med Bibelen: læse den ofte, reflektere over den og tage den ind. Bibelen indeholder Guds ord, som altid er aktuelt og som virker "sagde han.
Afslutningvis opfordrede paven de troende til hele tiden at have evangeliet i lommeformat på sig og sagde: "Glem ikke, hvad der ville ske, hvis vi behandlede Bibelen som vi behandler vores mobiltelefon, altid med os, altid tæt på os!"