sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Dansk \ Norsk / Dansk

Konference i Rom kaster nyt lys på Luther og sakramenterne


Luther og sakramenterne: En katolsk genlæsning i et økumenisk perspektiv. Det var titlen på en konference, der fandt sted Gregoriana Universitetet i Rome i denne uge og som udforskede de dybtgående ændringer i forståelse af den teologiske dialog, som har udviklet sig over de seneste årtier. g.
 
Disse ændringer kan, ifølge arrangørerne, hjælpe katolikker og lutheranere “ til at påny at forstå anliggender i Martin Luthers teologi".
 
Blandt deltagerne i konferencen var teologiprofessor og ekspert i økumeni Annemarie Mayer fra det katolske universitet i Leuven i Belgien.
 
Annemarie Mayer fortæller, at ifølge legenden begyndte reformationen begyndte med at Martin Luther slog sine 95 teser på kirkedøren Wittenburg, men tilføjer, at “dette nok aldrig fandt sted”. 
Men disse teser, siger hun, var handlede hovedsageligt om aflad, anger, bekendelse og spørgsmålet: "Kan man købe Guds nåde eller ikke?"
 
Hovedfokus på​​ Rom-konferencen, fortæller Mayer, er på de syv sakramenter i den katolske kirke og at lutheranere kun betragter"de såkaldte store sakramenter dåb og eukaristi som rigtige sakramenter".
 
Professor Mayer udtaler, at drøftelserne udforskede spørgsmålet om om personlig bekendelse og skriftemålet stadig er et sakramente for lutheranere eller ej?" 
 
I dag, siger hun, “ har den verdensomspændende lutherske tradition udviklet sig i forskellige linjer" med nogle der praktiserer skriftemål med en ordineret præst,  mens andre mener, det kan gøres gennem lægfolk, og andre, der ikke slet ikke praktiserer skriftemålet længere. 
 
På den katolske side, fortsætter hun, med et halvt århundrede med økumenisk dialog, er det vigtigt at indse, at "den romersk-katolske kirke, nu om age, i mange aspekter udgør, hvad Luther havde arbejdet for og argumenterede for, så vi ser, at der er mange tilnærmelser ".
 
På konferencen var også oplæg om ordinationens sakramenter og Eukaristien, der er knyttet til de centrale spørgsmål om, hvem der kan blive ordineret til præstedømmet. Annemarie Mayer bemærker, at kardinal Kurt Koch i i sin åbningstale, præsenterede en “fremtidsvision" om dialog i de kommende årtier, hvor han pegede på at efter Fælleserklæringen om læren om retfærdiggørelse - som World Communion of Reformed Churches forventes at tilslutte sig til inden længe -  er det næste skridt  "kunne være at forsøge at nå frem til en fælles erklæring om sakramenterne, om embedet og på forståelsen af ​​Kirken. Er Kirken nødvendig som mellemled mellem Gud og mennesker? “
 
Dette års 500 års jubilæum, fortæller Annemarie Mayer, markerer en begivenhed, som medførte en splittelse af ​​Kirken i Vesten og "startede en strøm af blod i religiøse krige og derfor foretrækker katolikker snarere at" markere “ i stedet for at" fejre "denne begivenhed.
 
Men også på Luthers tid var der også vigtige forsøg på at undgå splittelser og på "nå fælles fodslag,” fortæller Annemarie Mayer, herunder den Augsburgske bekendelse i 1530, som "hver luthersk præst verdensplan stadig ordineres” efter i dag.
Måske kan det være upassende, konkluderer hun, at markere dette i 2030, i stedet for bare at lægge vores katolske-lutherske kampe bag os, hvad angår økumeni, når 2017 er overstået. "Så, i denne forstand, siger hun, er der flere og meget interessante ting på vej!"