sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen vid FN: Stoppa dödsstraff


Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève msgr. Ivan Jurkovič talade 1 mars vid rådet för mänskliga rättigheters möte om dödsstraff.

Heliga Stolens delegation upprepar sin ståndpunkt, att livet är heligt från befruktning till den naturliga döden och påminner även om påven Franciskus ord, att även en kriminell person har sin okränkbara rätt till liv.

Dödsstraffet är oåterkalleligt och risken finns alltid att oskyldiga personer döms. Heliga Stolen anser att lagstiftande och rättsliga myndigheter alltid bör sträva efter att säkerställa möjligheten för skyldiga att gottgöra och åtminstone delvis åtgärda konsekvenserna av sina brott.

För närvarande finns det inte tillräckliga bevis för att dödsstraff har en avskräckande effekt på brottsligheten. Som Franciskus nyligen har skrivit i sitt brev till ordföranden för den internationella kommissionen mot dödsstraffet: "för en rättsstat betyder dödsstraff ett misslyckande, eftersom det tvingar en stat att döda i rättvisans namn. Men rättvisa uppnås aldrig genom att döda en människa.”

Heliga Stolens delegation anser att det finns humana åtgärder för att ta itu med brott, försäkra offren rättvisa och ge kriminella chansen att ändra sig. Detta skulle underlätta utvecklingen av ett mer rättvist samhälle som helt respekterar mänsklig värdighet.


Heliga Stolen är starkt engagerad för avskaffandet av dödsstraff sa msgr. Jurkovic och passade avslutningsvis på att uppmuntra stater att förbättra förhållandena i fängelser i syfte att garantera respekten för varje persons värdighet oavsett vilket brott som utförts och  säkerställa rättssäkerhet och rättvisa rättegångar.