sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Familj \ Ungdom

Kyrkan i Australien om sexuella övergrepp: Aldrig mer


Det får aldrig mer hända, utropar kyrkan i Austalien. Präster har utfört sexuella övergrepp och kyrkan i Australien är förödmjukad och skakad. En kommission inom biskopskonferensen har arbetat med detta och efter fyra års utredning har det framkommit att det mellan 1980 och 2010 har förekommit 4 440 fall av övergrepp inom katolska kyrkan i landet.  Omkring 1 880 kyrkoherdar är involverade och det motsvarar 7% av Australiens präster.

Ordförande för biskopskonferensen msgr. Denis Hart har skrivit under biskoparnas appell: Som ordförande vänder jag mig till de som har utsatts som minderåriga av de sexuella övergreppen och till katoliker och hela församlingen. Jag ska göra allt för att garantera att övergrepp som dessa aldrig mer sker och att reformerna som mina vänner biskoparna och religiösa ledare har godkänt under de senaste åren genomförs.

Under de tre senaste veckorna har 70 kyrkoledare vänt sig till kommissionen som arbetar med detta för att anmäla brister och fel, men också för att föreslå en effektiv väg framåt. De tar upp ämnen som kanonisk rätt, bikt, celibat, klerikalism, utbildning, professionell support och övervakning.

Biskoparna skriver att de bättre ser hur situationen ser ut nu och att informationen ska spridas om sexuella övergrepp och talas om under utbildningen.

Ordförande för kommissionen Peter McClellan ska presentera slutrapporten och rekommendationerna för Australiens regering.