sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Frankrikes biskopar: Svara på jordbrukarnas rop på hjälp


Frankrikes biskopar uppmärksammar i en appell landets jordbruksarbetares svåra situationen. De skriver att krisen är djup och mångfacetterad. De vädjar om att uppmärksamma jordbrukarna och se att de inte kan fortsätta sina verksamheter som situationen ser ut, som beror på en ekonomi som inte sätter individen i centrum.

Biskoparna frågar sig: Vilket slags samhälle håller på att utvecklas? och betonar att det är angeläget att ifrågasätta hur man äter och lever.

Man måste ha modet att ta nya initiativ med kvalitetsprodukter och handel med färre mellanhänder.

Frankrikes biskopar skriver att kyrkan kommer att uppmuntra till dialog och debatt i Frankrike vad gäller jordbruket.