sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Religion \ Dialog

Burundi: Hopp om dialog mellan regering och opposition


I Burundi vill man försöka gå förhandlingens väg för att lösa den politiska och ekonomiska krisen.  

Saverianpater Mario Pulcini i Burundi berättar för Vatikanradion om situationen. Han säger att folket lider av att regering och opposition inte för en dialog. Våldet i landet pågår sedan 2015 och FN rapporterar kränkningar av mänskliga rättigheter.  Det pågår dödsskjutningar och internationell hjälp kommer inte så lätt fram. Över 300 000 burundier har flytt till närliggande länder. Pater Mario berättar att de som besöker flyktinglägren i Rwanda och Tanzania och att folkets levnadsförhållanden är förfärligt dåliga. Nu har folket från landets norra och nordöstra delar flytt från hunger på grund av torka och också kommit till lägren.

Priserna i landet har ökat och lönerna är låga och det saknas arbeten och landets ekonomi verkar blockerad. Katolska kyrkan i landet hjälper till genom Caritas, biskoparna och lokala präster men även grupper i olika församlingar som engagerar sig. Kyrkan förordar dialogen mellan regering och opposition.