sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven i intervju "Det är inte kristet att ge allmosor utan att se personen i ögonen"


De hemlösas tidskrift ’Scarp de Tenis’ har gjort en specialutgåva med en exklusiv intervju med påven Franciskus, efter ett möte i Sankta Martas gästhem i Vatikanen. Man frågade påven varför det är så svårt att sätta sig i en annans skor, sätta sig in i en annans livssituation, hur man ska förhålla sig till allmosor, vad det första är påven säger när han möter en hemlös, om han själv någonsin har känt sig rotlös.

Tidningen ges ut en gång i månaden och är en del av ett redaktionellt och socialt projekt som stöds av Caritas Ambrosiana och italienska Caritas. Inför påvens besök i Milano den 25 mars, fick den första historiska gatuförsäljaren Antonio Mininni, tillsammans med tidskriftens direktör möta påven i Vatikanen.

I en lång intervju svarade påven med anekdoter och rika beskrivningar på varför det är så svårt att ”sätta sig i andras skor”.

"Det är mycket svårt, eftersom vi ofta är slavar under vår själviskhet. Man föredrar att tänka på sina egna problem än att vilja se andras lidande eller svårigheter. Men det finns en annan nivå. Att sätta sig i andras skor innebär att ha stor förmåga att förstå svåra situationer. Man går vilse i orden och pratar och pratar utan att verkligen förstå och uppleva det den andre lever. Du kan se på en hemlös person som om du ser en person, eller som på en hund, och de märker skillnaden.”

Påven talade även om när man ger allmosor och att det alltid är rätt att hjälpa, men han underströk vikten av att se i ögonen på personen man ger till och att ta på dem, och inte endast ska kasta ner ett par mynt. ”Att kasta pengar utan att titta i ögonen är inte kristet!”

Vad gäller migranter sa påven att de har rätt att välkomnas och få hjälpa, men att det bör göras med den kristna dygden försiktighet. ”Vad betyder det? Det betyder att ta emot de man har möjlighet att ta emot. Lika viktigt är det hur man tar emot dem. Att ta emot är att förpliktiga sig att integrera dem. Detta är det svåraste, för om migranterna inte integreras, blir de ’gettotiserade’".

Vad gällde påvens besök i Milano sa han att hans största förväntning är att få träffa så många människor som möjligt.

Marsnumret med intervjun med påven Franciskus är nu ute till försäljning på gatorna i Italiens största städer.