sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven besöker Carpi i början av april


Den Heliga Stolen meddelade på tisdagen att påven Franciskus ämnar göra ett dagsbesök till Carpi, på söndagen den 2:a april.

Det rör sig om ett pastoralt besök under vilket påven vill möta den lokala kyrkan som befinner sig i ett betydande moment i sin trosvandring, och som på nytt upplever hopp efter jordbävningen 2012.

Den lokala biskopen, Msgr. Francesco Gavina, tackar påven för att han kommer och säger att man nu förbereder sig med engagemang och entusiasm för att välkomna Petri efterträdare, strax efter det att stadens katedral åter öppnas under en högtidlig ceremoni den 25 mars, efter att ha restaurerats efter jordbävningen.

”Hela befolkningen väntar på att omfamna påven Franciskus med värme och tacksamhet, och lyssna på hans uppmuntrande ord.”