sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Ghana vigs återigen till Jesu Heliga Hjärta


Påve Franciskus har utnämnt kardinal Giuseppe Bertello till sin specielle utsände till Ghana mellan den 4-5 mars, för att leda den ekumeniska och interreligiösa ceremonin då landet pånytt vigs åt Jesu Heliga Hjärta. Kardinalen ska även leda tacksägelsemässan för 60-årsminnet av Ghanas självständighet och för 40-årsjubiléet av nuntiaturens inrättande.

Ceremonin äger rum i den Helige Andens katedral i Accra. Kardinalen Bertello är ordförande för Vatikanstatens guvernatorat. Han verkade som apostolisk nuntie i Ghana, Togo och Benin mellan åren 1987 och 1991.

Ghana helgades åt Jesu Heliga Hjärta den 3 mars 1957 av de dåvarande lokala biskoparna  i samband med proklamationen av landets självständighet.