sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Kardinal Parolin: Migration ger mottagningsländer möjligheter


Se till att migrationen omvandlas från nödvändighet till möjlighet för freden och den harmoniska utvecklingen av den mänskliga familjen. Kardinal Pietro Parolin talade vid det Internationella forumet om migration och fred som hålls i Rom på temat "Integration och utveckling: Från reaktion till handling".

Forumet organiseras av Heliga Stolens avdelning för integrerad mänsklig utveckling, Scalabrini International Migration Network (SIMN) och stiftelsen Konrad Adenauer.

Kardinalen påminde om påven Franciskus uppmuntran att i olika sammanhang uppmärksamma att migrationen är en av de grundläggande problemen i dagens värld och sa att den starka kopplingen mellan fred, utveckling och respekt för de grundläggande rättigheterna är tydligare i dagens globalisering. Men att det är svårt att se någon stor insats vad gäller detta mellan stater och folk.

Han påpekade att länder, för att stoppa brotten som hänger samman med migrationen, lägger över ansvaret på andra länder.  

Den internationella migrationen ska inte ses som något övergående utan det är en mänsklig rättighet som ska skyddas. Det behövs samarbete på alla nivåer.

Migrationens bidrag är ofta underskattat i mottagningsländer sa kardinal Parolin. Han påminde om påvens tal 4 februari till deltagarna vid mötet "Gemenskapens ekonomi" och sa att man även måste ändra på spelreglerna i det ekonomiska och sociala systemet. Denna inkluderande ekonomi måste inbegripa en kultur av social, ekonomisk och miljömässig jämlikhet. En kultur som ödmjukt och respektfullt delar med sig broderligt och solidariskt – det som för oss kristna kallas en kärlekshandling. Kardinal Parolin sa att det borde handla om en inkluderande ekonomi som skapar liv, då den delas, och som inkluderar de fattiga och där även pengar som ömsesidig gåva blir evangeliska både för den som ger och den som får, så att alla får glädje av dem.