sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Dansk \ Norsk / Dansk

Pavens katekese ved onsdagsaudiensen: Til håb er vi frelst


Pave Frans forsatte ved onsdagen generalaudiens sin katekese om det kristne håb og tog udgangspunkt apostlen Paulus’ ord i Romerbrevet: “ Til det håb er vi frelst" (08:24).

Her følger et resume af pavens katekese.

Kære brødre og søstre: 

Snarere end at være noget, vi besidder, og kan bruge som det passer os,  så minder Paulus os om, at skabelsen er Guds gave, hvor han åbenbarer os sin kærlige plan. 

Men når vi er selvcentreret og begår synd, så ødelægger vi vores fællesskab med Gud, og den menneskelige naturs oprindelige skønhed og skabelsen spoleres. 

I stedet for at vise Guds uendelige kærlighed, kommer skabelse således de sår, som menneskelig stolthed har påført den. 

Dog opgiver Herren os ikke, men giver os en ny horisont af frihed og frelse. 

Paulus minder os om denne sandhed, ved at invitere os til i vores hjerter at høre ​​alle menneskers og tings jamren, ja selv ​​Helligåndens jammer. 

Denne jamren er ikke tom, men kommer af fødselskvaler, som sætter skub i nyt liv. På trods af de mange tegn på vore synder og mangler, ved vi, at vi bliver frelst ved Herren, og allerede nu ser og erfarer vi i os selv og rundt omkring os tegn på opstandelsen, en ny skabelse. 

Vi ved, at Jesus ønsker at helbrede os og skabelsen en gang for alle, og forlige os i sin kærlighed. 

Lad os se os selv og verden med Kristi øjne. Og når vi er modløse eller fristet til at fortvivle, lad os huske, at Helligånden kommer os til hjælp, for at holde liv i vores råb til Gud, og til at åbenbare en ny himmel og en ny jord, som han er ved at forberede for os.